Hopp til innhold
 
Kontakt oss Tips oss Nettstedskart In English Skriftstørrelse Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
Presserom
Rapporter
Revisjonsmetodikk
Internasjonalt arbeid
Jobb i Riksrevisjonen
Om Riksrevisjonen
 
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen
Om Riksrevisjonen 
 
Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Visjon

Riksrevisjonen bidrar effektivt til Stortingets kontroll og fremmer god forvaltning.

Uavhengighet

Riksrevisjonen har en uavhengig stilling overfor forvaltningen og rapporterer resultatene av revisjonen og kontrollen til Stortinget.

Revisjonstyper

Riksrevisjonen reviderer ut fra tre revisjonstyper:
 • regnskapsrevisjon
 • forvaltningsrevisjon
 • selskapskontroll

Fakta om Riksrevisjonen

 • Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år.
 • Per-Kristian Foss leder riksrevisorkollegiet og er valgt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017.
 • Bjørg Selås er revisjonsråd, øverste administrative leder.
 • Riksrevisjonen hadde 31.12.2012 525 ansatte fordelt på 500,5 årsverk.
 • I 2012 reviderte Riksrevisjonen 217 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 125 selskaper. Da var 65 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 28 % forvaltningsrevisjon og 7 % selskapskontroll.
 • Arbeidsmiljøet er tverrfaglig: her er revisorer, jurister, økonomer, samfunnsvitere og flere andre utdanningsretninger representert.
 • Alderssammensetningen blant de ansatte er: 6 % opptil 29 år, 25 % er 30-39 år, 29 % er 40-49 år, 27 % er 50-59 år og 13 % er over 60 år
 • Av de ansatte, er 57,8 % kvinner
 • Hovedkontoret er i Oslo, i Pilestredet 42. 99 personer har kontor utenfor Oslo på 15 steder rundt i landet.
 • Riksrevisjonen ble opprettet i 1816.


Riksrevisjonens inngangsparti. FOTO: Ilja Hendel

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

 Riksrevisjonens historie

 
 • 1814   Grunnlovens § 75 k om valg av fem statsrevisorer
 • 1816   Det første kollegium velges av Stortinget 22. juni
 • 1821   Den første instruks for statsrevisorene vedtas av Stortinget 28. juli
 • 1822   Revisjonsdepartementet opprettes
 • 1866   Statsrevisjonen flytter inn i den nye Stortingsbygningen
 • 1880   Stortinget anmoder statsrevisorene om å komme med forslag til en nyordning av revisjonsvesenet.
 • 1882   Statsrevisorene foreslår at all revisjon må legges under Statsrevisjonen
 • 1890   Statsrevisjonen flytter til Kjeld Stubsgt.1
 • 1913   Statsrevisjonen og Revisjonsdepartementet flytter til Victoria terrasse (Sydkvartalet) 
 • 1918   Lov om statens revisjonsvesen 8. februar 1918. Statsrevisjonen og   Revisjonsdepartementet slås sammen under fellesnavnet Statsrevisjonen. Ca 80 tilsatte.
 • 1938   Stortinget vedtar med (64 mot 63 stemmer)  at Statsrevisjonen endrer navn til Riksrevisjonen. 
 • 1962   Revisjonen av Norges Statsbaner, Telegrafverket og Postverket overføres ved at de tre kontorenes personale innlemmes i Riksrevisjonen (10, ktr, 23. ktr. og 18. ktr.)
 • 1973   Edb-kontoret opprettes.
 • 1988   Avdeling VI opprettes. Tilleggslokaler leies i Kronprinsens gate og i Arbins gate.
 • 1992   Administrasjonsavdelingen opprettes. Avdeling VI opphører.
 • 1996   Forvaltningsrevisjonsavdelingen og Spesialavdelingen opprettes. Riksrevisjonen flytter inn i nye lokaler i Pilestredet 42.
 • 2001   Riksrevisjonen overtar sekretariatet for Stiftelsen INTOSAI Development Initiative 
 • 2002   Forvaltningsrevisjonen fordeles på to avdelinger FI og FII. Spesialavdelingen opphører.
 • 2004   Ny lov om Riksrevisjonen (riksrevisjonsloven) trer i kraft 1. juli.
Sist endret: 15.04.2014 09:07
 
Riksrevisjonen, Pilestredet 42, Postboks 8130 Dep 0032 Oslo | Sentralbord: 22 24 10 00 | Telefaks: 22 24 10 01 | Send e-post | Org.nr: 974 760 843