Hopp til innhold
 
Kontakt oss Tips oss Nettstedskart In English Skriftstørrelse Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
Presserom
Rapporter
Revisjonsmetodikk
Internasjonalt arbeid
Jobb i Riksrevisjonen
Om Riksrevisjonen
 
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Nyheter
Rapport om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet overlevert Stortinget 
 
Riksrevisjonen overleverte tirsdag 6. november til Stortinget Dokument nr. 3:2 (2007–2008) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet – en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon. Parallellrevisjonen hadde utgangspunkt i det ulovlige, urapporterte og uregistrerte fisket som har funnet sted i Barentshavet og Norskehavet de senere årene.

Parallellrevisjonen har tatt for seg seks hovedområder:

  1. Beregning av det ulovlige og uregistrerte fisket av torsk i Barentshavet og Norskehavet i 2004 og 2005
  2. Overholdelse av vedtak fattet av Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon
  3. Fiskerikontrollen
  4. Sanksjonering ved brudd på fiskeriregelverket
  5. Nasjonalt system for kvotefordeling
  6. Gjennomføring av de felles norsk-russiske fiskeriforskningsprogrammene

Partene oppsummerte konklusjonene fra rapporten i et felles memorandum som ble undertegnet av de to riksrevisorene. Den norske og den russiske riksrevisjonen er enige om umiddelbart å starte en oppfølging av parallellrevisjonen. Den skal løpe over en treårsperiode for å vurdere om resultatene av revisjonen har bidratt til en mer effektiv fiskeriforvaltning i Barentshavet og Norskehavet, og om revisjonen har bidratt til å løse problemene med ulovlig fiske og omlasting i disse havområdene.

En foreløpig versjon av rapporten har tidligere vært offentliggjort i forbindelse med undertegningen av et felles memorandum mellom norsk og russisk riksrevisjon.

Dokument nr. 3:2 (2007-2008) inneholder i tillegg til den norske rapporten det felles memorandumet og Den russiske federasjons riksrevisjons rapport med vedlegg oversatt til norsk.Sist endret: 13.11.2012 10:11
 
Riksrevisjonen, Pilestredet 42, Postboks 8130 Dep 0032 Oslo | Sentralbord: 22 24 10 00 | Telefaks: 22 24 10 01 | Send e-post | Org.nr: 974 760 843