Hopp til innhold
 
Kontakt oss Tips oss Nettstedskart In English Skriftstørrelse Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
Presserom
Rapporter
Revisjonsmetodikk
Internasjonalt arbeid
Jobb i Riksrevisjonen
Om Riksrevisjonen
 
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom
Presserom 
(25.03.2014) Meldingsutveksling mellom helseforetak, kommuner og legekontor kjennetegnes fortsatt ved mye bruk av papir. Den elektroniske samhandlingen er kommet klart lengst mellom helseforetak og legekontor. – Det gjenstår en betydelig innsats for å nå Stortingets mål om at alle aktørene skal ha kommet i gang med meldingsutveksling innen utgangen av 2014, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
(03.03.2014) Undersøkelsene om henholdsvis nasjonalparker og statlig tilsynsvirksomhet har blitt sendt til Stortinget til orientering.
(14.01.2014) Behandlingen av konsesjoner for utbygging av fornybar energi tar svært lang tid. Mange saker ligger uten aktiv saksbehandling i lengre perioder, og antall saker i kø har økt. – Saksbehandlingen bør bli mer effektiv for å legge bedre til rette for økt produksjon av fornybar energi i Norge, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
(06.01.2014) Per-Kristian Foss tiltrer idag som leder for det nye riksrevisorkollegiet.
(03.12.2013) 3. desember valgte Stortinget riksrevisorer for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2017.
(28.11.2013) Departementenes arbeid med styrevalg og eierdialog må styrkes. - Videre må eierstyringen tilpasses selskapenes egenart og risiko, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
(28.11.2013) Pasientbehandlingen kan bli mer effektiv med løsninger fra sykehus som har kort liggetid, effektive behandlingsforløp og høy utnyttelse av operasjonsstuene. – Mange sykehus kan øke effektiviteten ved å lære av andre, og Helse- og omsorgsdepartementet bør sørge for at dette skjer mer systematisk, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
(19.11.2013) Riksrevisjonen vil følge opp tre av 12 tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner videre.
(19.11.2013) Det er svakheter ved Helsedirektoratets styring av faglig virksomhet og kontroll med egen ressursbruk. - Direktoratets interne kontroll og oppfølging, og departementets overordnede styring av direktoratet må bedres, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
(05.11.2013) Riksrevisjonens gjennomgang av regnskaper og disposisjoner for 2012 viser at selv om statlig forvaltning gjennomgående har god kvalitet, har en del viktige offentlige funksjoner fortsatt betydelige svakheter som krever tiltak. – Vi ser særlig alvorlig på at virksomheter som arbeids- og velferdsetaten, Forsvaret, Politidirektoratet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Barne-, ungdoms- og familie-etaten har fått vesentlige merknader også dette året, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Riksrevisjonen konkluderer at avdekkede svakheter må følges opp bedre, og at det trengs bedre samhandling på områder som berører flere sektorer og fagområder.
 
 
Riksrevisjonen, Pilestredet 42, Postboks 8130 Dep 0032 Oslo | Sentralbord: 22 24 10 00 | Telefaks: 22 24 10 01 | Send e-post | Org.nr: 974 760 843