Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Hovedprinsipper for bistand - Riksrevisjonen

Riksrevisjonens utviklingssamarbeid skal understøtte sentrale målsettinger i norsk utviklingspolitikk og bidra til godt styresett og bekjempelse av korrupsjon.

Riksrevisjonen legger vekt på at hoveddelen av samarbeidsprosjektene skal være langsiktige, institusjonelle samarbeid. Det kan imidlertid også gjennomføres samarbeidsaktiviteter av mer kortvarig og avgrenset karakter.

Det er et viktig prinsipp for bistandsarbeidet at partneren skal ha eierskap til egen utvikling. Riksrevisjonens støtte skal alltid være basert på etterspørsel, og ta utgangspunkt i lokale behov og forutsetninger, samt nasjonale og regionale standarder.  Utgangspunktet for enhver samarbeidsvurdering skal være en anmodning fra mottakerlandets riksrevisjon.

Riksrevisjonen ønsker å være en søsterorganisasjon for våre partnere. Det betyr blant annet at vi er kollegaer og sparringspartnere framfor eksperter eller konsulenter. Kompetanse er vår fremste ressurs i samarbeidet.

Et økt antall aktører i det internasjonale bistandsarbeidet, fører også til behov for mer harmonisering og samordning. Riksrevisjonens samarbeidsprosjekter skal gjennomføres i nær kontakt med andre partnere, donorer og relevante aktører i mottakerlandet for å sikre en koordinert innsats.

Finansieringen av utviklingssamarbeidet skal som en hovedregel dekkes over Riksrevisjonens budsjett. Budsjettet for internasjonalt utviklingssamarbeid skal anvendes i tråd med OECD/DACs definisjon av bistand og midlene skal brukes på en effektiv og resultatorientert måte.

Riksrevisjonen finansierer i hovedsak eget personell samt kostnader forbundet med opplæringstiltak og andre aktiviteter som er nødvendige for gjennomføring av prosjektene. I mange tilfeller vil det derfor være naturlig at vi gjennomfører samarbeidsprosjekter med støtte fra en finansiell donor, eksempelvis Utenriksdepartementet eller Verdensbanken.

De overordnede prinsipper for Riksrevisjonens utviklingsarbeid er nedfelt i Riksrevisjonens Hovedprinsipper for bistand og er videre konkretisert i en veileder for prosjektstyring.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843