Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Internasjonalt arbeid > Bistand til riksrevisjoner

Bistand til utvikling av riksrevisjoner i andre land

Målet med Riksrevisjonens bistandsarbeid er å styrke riksrevisjoners gjennomslagskraft for å bedre forvaltningen av fellesskapets ressurser.

Riksrevisjonen vil støtte opp om norske bistandspolitiske mål om demokratibygging og fattigdomsbekjempelse ved å bidra til utvikling av godt styresett og bekjempelse av korrupsjon i samarbeidsland.

I dette arbeidet tar Riksrevisjonen utgangspunkt i de internasjonale standardene for offentlig revisjon, og gir opplæring og veiledning innen ulike revisjonsformer og støtte til styrking av institusjonene. Riksrevisjonen har også bistått med å gjøre kvalitetsvurderinger av flere riksrevisjoner i utviklingsland gjennom bruk av et nytt INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) rammeverk for målingen av kvalitet og identifisering av utviklingsbehov.

Utviklingssamarbeid og IDI (INTOSAI Development Initiative)

IDI er den internasjonale organisasjonen for riksrevisjoners (INTOSAI) organ for institusjonell bistand og utvikling. Riksrevisjonens utviklingssamarbeid skal være tett koplet til arbeidet IDI gjør for utviklingen av riksrevisjoner i utviklingsland. Dette nære samarbeidet ble videreutviklet i 2015. Søknadsmengden til IDI viser at det er et stort behov for støtte til institusjonsutvikling. Riksrevisor Per-Kristian Foss er styreleder i IDI. I tillegg er tre av de øvrige styremedlemmene fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har forpliktet seg til å påta seg en del av disse forespørslene om bistand. Videre gir Riksrevisjonen ett årsverk i form av hospitering til IDI og bistår ellers IDI ved behov.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843