Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Internasjonalt arbeid > Støtte til riksrevisjoner

Støtte til utvikling av riksrevisjoner i andre land

Godt styresett og bekjempelse av korrupsjon er høyt prioriterte satsingsområder innenfor norsk og internasjonal bistand. En uavhengig og faglig sterk ekstern revisjon kan gi et viktig bidrag til disse målene.

Målet med Riksrevisjonens bistandsarbeid er derfor å styrke riksrevisjoners gjennomslagskraft for å bedre forvaltningen av fellesskapets ressurser. Riksrevisjonen har siden 2001 hatt ansvaret for INTOSAI Development Initiative (IDI) som er et utviklingsorgan for riksrevisjoner i utviklingsland. IDI bidrar til bedret revisjonskapasitet i flere enn 140 riksrevisjoner gjennom behovsbaserte, målrettede og bærekraftige utviklingsprogrammer.

Viktige tematiske satsingsområder for bistandsarbeidet

Petroleumsprogrammet

Revisjon av staters forvaltning av utvinningsbare ressurser er et prioritert område for vår bistand. Riksrevisjonen har derfor etablert et petroleumsprogram som skal sikre en systematisk, kunnskapsbasert og enhetlig bistand på området. Dette inkluderer både petroleums- og mineralressurser. Sektoren spiller en svært viktig rolle i mange av våre samarbeidsland og kan innebære store inntekter og stor risiko. Norges erfaring med utvinning av olje og gass, og kompetanse i forvaltning av inntektene fra dette, gjør oss egnet til å være en partner for våre samarbeidsland på dette temaområdet.

IKT-revisjon

IKT er et annet tema vi prioriterer for støtte til riksrevisjoner i utviklingsland. Den økte bruken av elektroniske verktøy i ulike lands statsforvaltning har gitt effektivitets- gevinster, men medfører også økt risiko og sårbarhet for misbruk og manipulasjon. IKT-revisjon har som formål å sikre gode prosesser for å håndtere IKT-risikoer og sårbarheter. Riksrevisjonen har et team av IKT-revisorer som jobber på tvers av bistandsprosjektene, så langt i Zambia, Sierra Leone og Myanmar.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843