Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Metodikk - Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Prinsippene for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid er førende for vår tilnærming og metodikk når vi jobber med å utvikle andre lands riksrevisjoner.

Vi legger til grunn at vi skal ha langsiktige samarbeid, at partnerne våre skal ha eierskap til sin egen utvikling, at vi er en søsterorganisasjon til våre partnere og at vi koordinerer vår innsats med annen støtte våre partnere får.

Riksrevisjonen har kriterier for hvilke land vi kan prioritere å inngå samarbeid med. Disse er land der:

  • offentlige finansforvaltningsreformer pågår
  • riksrevisor er en tydelig og aktiv endringsagent
  • norske myndigheter allerede er til stede og har samarbeid med landets myndigheter
  • det åpnes for synergier mellom prosjekter
  • Riksrevisjonen har særlig relevant kompetanse
  • arbeidsspråket er engelsk

Riksrevisjonen arbeider bare i land der sikkerheten til Riksrevisjonens medarbeidere er tilstrekkelig ivaretatt.

Evaluering og kvalitetskontroll av utviklingssamarbeid

Alle våre samarbeidsprosjekt blir evaluert. Måten dette gjøres er skissert i vår evalueringsveileder, se lenke til høyre. Vi bruker OECD/DAC sine retningslinjer som førende for hvordan våre prosjekter blir evaluert. Vi gjennomfører evalueringer midtveis eller på slutten av prosjektperiodene.

Kvalitetskontrollen av våre samarbeidsprosjekt foregår gjennom en kollegakontroll, formelle saksbehandlingsrutiner i organisasjonslinjen og uavhengige interne gjennomganger. Vi har interne gjennomganger av alle prosjekt ett år etter oppstart, for å påse at prosjektet har blitt startet og organisert på en måte som vil produsere nødvendig informasjon for at man skal se effekter av samarbeidene vi inngår.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843