Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Engelskspråklege riksrevisjoner i Afrika – AFROSAI-E

AFROSAI-E er en sammenslutning av engelskspråklige riksrevisjoner i Afrika. Sekretariatet har base i Sør-Afrika. AFROSAI-E omfatter 25 land.

Organisasjonen bidrar til institusjonsutvikling av riksrevisjonene i regionen, og er sentral i utarbeidelsen av veiledningsmateriale, kvalitetssikring og styrking av posisjonen til riksrevisjonene i medlemslandene. Organisasjonen gikk inn i en ny strategisk periode i 2015 med vektlegging av implementering av grunnleggende revisjonsmetodikk i medlemslandene.

Riksrevisjonen har i 2016 bidratt til utarbeiding av veiledningsmateriale og opplæring
innenfor flere revisjonsdisipliner, utvikling av en IT-revisjonsstrategi, samt kvalitetsgjennomganger av utvalgte riksrevisjoner i regionen. Riksrevisjonen har hatt en norsk medarbeider tilknyttet sekretariatet som langtidsrådgiver siden 2015.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843