Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Evalueringer

Riksrevisjonens samarbeidsprosjekter blir evaluert av eksterne midtveis i prosjektløpet eller mot slutten av prosjektperioden, når det er hensiktsmessig ut i fra en kost-nytte vurdering.

Publisert 25.11.2016 11:05

Riksrevisjonen har fått gjennomført følgende evalueringer av våre utviklingssamarbed:

  • Samlet gjennomgang av Riksrevisjonens utviklingssamarbeid, gjennomført som fagfellevurdering av den svenske riksrevisjonen
  • AFROSAI-E, gjennomført av Swedish Development Partners
  • Riksrevisjonen i Zambia, gjennomført som fagfellevurdering av den svenske riksrevisjonen
  • Riksrevisjonen i Malawi, gjennomført av Christian Michelsens Institutt

Disse finner du gjennom lenkene nedenfor.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843