Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Petroleumsprogrammet

Formålet med petroleumsprogrammet er å bistå riksrevisjoner i å utvikle og styrke revisjonen av petroleumsforvaltningen.

Petroleumssektoren spiller en viktig rolle i mange utviklingsland. God forvaltning av sektoren er viktig for å sikre at olje- og gassressurser kommer befolkningen til gode. Riksrevisjoner spiller en viktig rolle i å påse at myndighetenes forvaltning av hele verdikjeden skjer i henhold til gjeldende regelverk og internasjonal "best practice". Norge har opparbeidet nyttig erfaring på forvaltning av sektoren, og Riksrevisjonen har revidert området siden oppstarten av Ekofisk i 1971. Denne akkumulerte kunnskapen gjør at Riksrevisjonen har et fortrinn i å bistå riksrevisjoner med å revidere forvaltningen av petroleumssektoren.

Petroleumsprogrammet inkluderer følgende bilaterale samarbeid: Uganda, Sierra Leone, Myanmar og Zambia.

Riksrevisjonen samarbeider tett med NORAD-programmet Olje for utvikling og internasjonale og regionale aktørar som Working Group on Audit of Extractive Industries (WGEI), AFROSAI-E og INTOSAI Development Initiative (IDI). Bistand til Uganda for deres vertskap for WGEI-sekretariatet har vært en av de største satsningene til Petroleumsprogrammet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843