Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Petroleumsprogrammet

Formålet med petroleumsprogrammet er å bistå riksrevisjoner i å utvikle og styrke revisjonen av petroleumsforvaltningen.

Petroleumssektoren spiller en viktig rolle i mange utviklingsland. God forvaltning av sektoren er viktig for å sikre at olje- og gassressurser kommer befolkningen til gode. Riksrevisjoner spiller en viktig rolle i å påse at myndighetenes forvaltning av hele verdikjeden skjer i henhold til gjeldende regelverk og internasjonal "best practice". Norge har opparbeidet nyttig erfaring på forvaltning av sektoren, og Riksrevisjonen har revidert området siden oppstarten av Ekofisk i 1971. Denne akkumulerte kunnskapen gjør at Riksrevisjonen har et fortrinn i å bistå riksrevisjoner med å revidere forvaltningen av petroleumssektoren.

Riksrevisjonen samarbeider tett med NORAD-programmet Olje for utvikling og internasjonale og regionale aktørar som Working Group on Audit of Extractive Industries (WGEI), AFROSAI-E og INTOSAI Development Initiative (IDI). Riksrevisjonen i Uganda har vært et pilotland for Petroleumsprogrammet. Samarbeidet med riksrevisjonen i Uganda (OAGU) omfatter overordnede risikovurderinger, forvaltningsrevisjon innen petroleum og miljø og støtte til revisjoner av implementering av kontraktene mellom staten og oljeselskapene (Production Sharing Agreements). Samarbeidet omfatter også kontakt og koordinering med andre relevante aktører og støtte til kurs og opplæring.

Bistand til Uganda for deres vertskap for WGEI-sekretariatet har vært en av de største satsningene til Petroleumsprogrammet. Ingvald Heldal har vært langtidsrådgiver i Uganda fra august 2015 til juli 2016. Ingvald er nå ansatt i Riksrevisjonen, men støtter fortsatt WGEI-sekretariatet aktivt.

Riksrevisjonen har også et samarbeid med Riksrevisjonen i Tanzania hvor målet er å bygge opp et bærekraftig miljø for revisjon av petroleumssektoren. Samarbeidet vil avsluttes ved utgangen av 2016. Petroleumsprogrammet inkluderer også revisjon av forvaltningen av mineralsektoren. Riksrevisjonen bistår riksrevisjonen i Zambia med å revidere inntekter fra mineralsektoren i landet, hvor kopper er den aller viktigste ressursen. Dette har hittil inkludert revisjon av myndighetenes avstemming av produksjonsdata (kvalitet og kvantitet) med mottatte skatteinntekter og allokering av inntektsstrømmer i sentralbanken.

Nye samarbeidsland til Petroleumsprogrammet har blitt vurdert det siste året. Riksrevisjonen ligger nå an til å inngå institusjonelt samarbeid med riksrevisjonene i Myanmar og Sierra Leone.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843