Hopp over båndkommandoer

Sierra Leone

​Riksrevisjonen startet i 2016 opp et nytt bistandssamarbeid med riksrevisjonen i Sierra Leone, og en intensjonsavtale ble undertegnet i desember 2016.

Publisert 25.04.2017 14:00

​Samarbeidet har fokus på revisjon av utvinningssektoren og IT-revisjon. Det er allerede gjennomført en workshop på revisjon av gruveindustrien, og en pilotrevisjon på området er startet opp, der et team fra Riksrevisjonen bistår. Det er også gjennomført et introduksjonskurs i IT-revisjon for et antall revisorer i organisasjonen.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843