Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Riksrevisjonens utviklingssamarbeid med Uganda

Riksrevisjonen har hatt et samarbeid med Office of the Auditor General of Uganda (OAGU) siden 2012.

Samarbeidet omhandler OAGUs revisjon av den ugandiske stats forvaltning av petroleumssektoren. Prosjektet er delt inn i fire hovedkomponenter:

  1. Regnskaps- og etterlevelsesrevisjon av innhold i produksjonsdelingsavtaler mellom staten og oljeselskap
  2. Forvaltningsrevisjon innenfor petroleumssektoren
  3. Felles overordnet risikovurdering for intern planlegging i OAGU
  4. Støtte til INTOSAI Working Group on Extractive Industries (WGEI) som har sekretariat i OAGU.

Prosjektet ble forlenget med tre år i september 2015 og løper ut i 2018.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843