Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Samarbeid med riksrevisjonen i Zambia

Riksrevisjonen har et langsiktig og veletablert samarbeid med riksrevisjonen i Zambia.

Riksrevisjonen har et langsiktig og veletablert samarbeid med riksrevisjonen i Zambia. Riksrevisjonen og den zambiske riksrevisjonen samarbeider om å styrke forvaltningsrevisjon og metodestøtte. Vi jobber også sammen om IKT-revisjon, og revisjon av ikke-fornybare ressurser.

I 2015 ble det etablert et spesielt fokus på ikke-fornybare ressurser og IKT-revisjon. Revisjonen av ikke-fornybare ressurser er en del av Riksrevisjonens petroleumsprogram og omfatter samarbeid på revisjon av Departementet for gruver og gruveutvikling. Kobber utgjør en stor andel av landets eksport, og er viktig for statens inntekter.

Nå etablerer Zambia samarbeid med andre medlemsland i AFROSAI-E, sammenslutningen av engelspråklige afrikanske riksrevisjoner, innenfor både forvaltningsrevisjon og IKT-revisjon. Bistanden til Zambias ikt-revisjon har bidratt til at viktige funn i ikt-forvaltningen har blitt rapportert i den årlige, zambiske riksrevisjonsrapporten.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843