Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Internasjonalt arbeid > Revisjonsoppdrag

Riksrevisjonens internasjonale revisjonsoppdrag

Riksrevisjonen har som mål å påta seg oppdrag som ekstern revisor i internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av.

I tråd med prinsippene til International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) ønsker Riksrevisjonen gjennom arbeidet med disse revisjonsoppdragene å påvirke til større åpenhet og bedre forvaltning i de mange internasjonale organisasjonene. Revisjonen av internasjonale organisasjoner skal planlegges og gjennomføres i samsvar med ISSAI-ene (International Standards for Supreme Audit Institutions).

I 2015 omfattet Riksrevisjonens portefølje følgende revisjonsoppdrag:

  • EFTAs overvåkingsorgan (ESA), EFTA-domstolen og EFTA-sekretariatet og EØS-overføringene til nye EU-medlemmerRiksrevisjonen har vært medlem av EFTA Board of Auditors (EBOA) i Brussel siden 1992. Nåværende medlem fra Riksrevisjonen ble oppnevnt fra 1. januar 2012 og er valgt som leder av EBOA.
  • Revisjonsrådet for European Patent Office (EPO)Riksrevisjonen har siden 1. januar 2013 hatt én representant i revisjonsrådet for EPO (det europeiske patentkontoret) i München. Representanten er valgt for en periode på fem år.
  • CERNs rådgivende revisjonskomité (SACA)Riksrevisjonen har siden 1. januar 2013 hatt én representant i CERNs rådgivende revisjonskomité (SACA – Standing Advisory Committee on Au-dits) i Genève. Representanten var valgt for en periode på tre år, og oppdraget ble avsluttet 31. desember 2015.
  • INTERPOL – den internasjonale politiorganisasjonenRiksrevisjonen ble oppnevnt som ekstern revisor for INTERPOL (The International Criminal Police Organization) i Lyon høsten 2010. Revisor velges hvert tredje år, og mandatet ble høsten 2013 fornyet for ytterligere tre år. Riksrevisjo-nens oppdrag opphører høsten 2016, etter at revisjonen av regnskapsåret 2015 er utført og rapportert.
  • NATOs revisjonsråd (IBAN)For å imøtekomme et ønske fra IBAN har Riksrevisjonen som en prøveordning avgitt en forvaltningsrevisor som bistår IBAN med forvaltningsrevisjon for en perio-de på seks måneder fra 1. oktober 2015.

 

 Relatert innhold

 Aktuelle nettstader

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843