Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Internasjonalt arbeid > Revisjonsoppdrag

Riksrevisjonens internasjonale revisjonsoppdrag

Riksrevisjonen ønsker å fremme større åpenhet og bedre forvaltning i internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av.

Vi tar derfor på oss oppdrag som ekstern revisor for internasjonale organisasjoner. Denne type oppdrag tilfører også Riksrevisjonen verdifull kompetanse. Vi følger INTOSAIs anbefalinger og ønsker full kostnadsdekning når vi påtar oss oppdrag som ekstern revisor for internasjonale organisasjoner. Dette har gjort det utfordrende å vinne oppdrag i konkurranse med riksrevisjoner med lavere lønnskostnader, eller som opererer uten å følge dette kravet.

I 2017 omfattet Riksrevisjonens portefølje følgende revisjonsoppdrag:

  • EFTAs overvåkingsorgan (ESA), EFTA-domstolen og EFTA-sekretariatet og EØS- overføringene til nye EU-medlemmer: Riksrevisjonen har vært medlem av EFTA Board of Auditors (EBOA) i Brussel siden 1992. Det ble høsten 2017 oppnevnt et nytt medlem fra Riksrevisjonen for perioden fra 2018 til og med 2021. Vedkommende ble i januar 2018 valgt til leder i EBOA.
  • Revisjonsrådet for European Patent Office (EPO): Riksrevisjonen har siden 1. januar 2013 hatt én representant i revisjonsrådet for EPO (det europeiske patentkontoret) i München. Representanten ble i 2017 gjenvalgt for en periode på nye fem år, til og med 2022.
  • European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF): Riksrevisjonen ble i 2016 oppnevnt som eksternrevisor for ECMWF for regnskapsårene 2016–2019.

 Relatert innhald

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843