Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Internasjonalt arbeid
Prime McCarran International Airport. Foto: Flickr/Dave Dugdale

Riksrevisjonens internasjonale arbeid

Riksrevisjonens internasjonale engasjement er todelt: 

Publisert 15.05.2018 00:00
  • Læring og utvikling gjennom profesjonell dialog: Det å dele erfaringer og kunnskap, samt diskutere relevante trender og nye ideer, er grunnleggende for utvikling av vår egen virksomhet. 
  • Styrke betydningen av offentlig revisjon internasjonalt: Dette oppnår vi særlig ved å yte faglig støtte til riksrevisjoner i utviklingsland og gjennom vårt arbeid som ekstern revisor for internasjonale organisasjoner.

Riksrevisjonen har implementert de internasjonale standardene for offentlig revisjon, og er aktive innen faglig utvikling og samarbeid i alle relevante internasjonale fora – globalt og regionalt. Vi har flere ledende verv innenfor INTOSAI - organisasjonen for verdens riksrevisjoner.

Riksrevisjonen har et ansvar for å hjelpe andre land til å bygge opp sin statlige revisjonsmyndighet gjennom et internasjonalt engasjement. Riksrevisjonens bistandsprosjekter er bygget på tankegangen om at uavhengige og effektive riksrevisjoner er en forutsetning for å sikre en velfungerende kontroll av offentlig sektor og bekjempelse av korrupsjon og misligheter.

Riksrevisjonen påtar seg oppdrag som ekstern revisor av internasjonale organisasjoner for å medvirke til større åpenhet og bedre forvaltning i de mange internasjonale organisasjonene som Norge er medlem av.

Våre ansatte får mulighet til å delta i det internasjonale arbeidet gjennom bistands- og revisjonsoppdrag og hospiteringer.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843