Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Samarbeid - Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er alene om å utføre statlig revisjon i Norge og har derfor et behov for å samarbeide faglig og å utveksle erfaringer med andre lands riksrevisjoner.

Organisasjonene nedenfor er de internasjonale samarbeidsorganene for statlige revisjonsmyndigheter, men vi har samarbeider også tett med våre nordiske søsterorganisasjoner i Danmark, Finland, Færøyene, Island og Sverige.

INTOSAI og EUROSAI

Riksrevisjonen er medlem av International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og den regionale undergruppen for Europa (EUROSAI). INTOSAI og EUROSAI er møteplasser for utveksling av erfaring og samarbeid om revisjon. For å dra nytte av erfaringene til andre riksrevisjoner i disse organisasjonene, deltar Riksrevisjonen aktivt i INTOSAI- eller EUROSAI-komiteer og arbeidsgrupper. Blant annet deltar vi i grupper for revisjon av IT og forvaltningen av miljø og ikke-fornybare ressurser: kompetanseområder som er relevante for den norske riksrevisjonen.
INTOSAI er også standardsetteren for riksrevisjoner med rammeverket International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI). Riksrevisjonens revisjon utføres i henhold til disse standardene. Riksrevisjonen bidrar også til videreutviklingen av i de komiteer og arbeidsgrupper som utvikler dem. Riksrevisjonen er i tillegg vertskap for INTOSAI Development Initiative (IDI), som jobber globalt med å utvikle kvaliteten på riksrevisjoner i utviklingsland. Riksrevisor Per-Kristian Foss er styreleder i IDI og fast representant i styret til INTOSAI .

Global Audit Leadership Forum (GALF)

GALF er et uformelt diskusjonsforum der riksrevisorer fra 19 land møtes, vanligvis én gang i året. Formålet er å utveksle erfaringer og diskutere temaer eller problemområder av felles, global interesse. Som grunnlag for diskusjonene blir riksrevisorene invitert til å sende inn en kortfattet presentasjon av et selvvalgt, eller foreslått, felles tema som det er ønskelig å diskutere med fagfeller.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843