Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Jobb i Riksrevisjonen > Hva kan vi tilby?

Hva kan Riksrevisjonen tilby?

​Å jobbe i Riksrevisjonen gir solid kompetanse, verdifull erfaring og spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et bredt sammensatt fagmiljø.

Riksrevisjonen har omfattende intern opplæring av medarbeidere i både revisjon, administrasjon og ledelse. Alle nye revisjonsmedarbeidere i Riksrevisjonen får et toårig opplæringsprogram innenfor den revisjonstypen de skal arbeide med.

Medarbeidere som ikke er omfattet av de toårige opplæringsprogrammene for nyansatte, skal hvert år gjennomføre minst 35 timer med arbeidsrelaterte kompetanseutviklingstiltak. Formålet med ordningen er å stimulere til og å tilby kompetanse- og egenutvikling.

Riksrevisjonen jobber kontinuerlig med lederutvikling. Det arrangeres lederfrokoster en gang i måneden der sentrale temaer tas opp. Videre er det opprettet læringsgrupper der lederne jobber med egne utviklingsområder. Riksrevisjonen har også opprettet mentorordning for nye ledere og er i gang med å utvikle et opplæringsprogram for nye ledere.

Hvert år deler Riksrevisjonen ut stipend til etter- og videreutdanning basert på søknader fra medarbeiderne. Utdanningen skjer hovedsakelig ved universiteter og høgskoler. For å oppnå økt kompetanse og bedre kjennskap til de ulike revisjonstypene er det også et mål å øke den interne mobiliteten.

Medarbeidere i Riksrevisjonen har i tillegg mulighet til å hospitere for å øke kompetansen sin. Dette kan de gjøre i andre avdelinger og seksjoner internt, i andre norske organisasjoner, i forvaltningen eller i internasjonale organisasjoner.

Å jobbe i Riksrevisjonen gir ​muligheter for å bytte revisjonstype.

Riksrevisjonen har en romslig personalpolitikk:

  • Riksrevisjonen er opptatt av at du skal kunne kombinere arbeid, familieliv og fritid på en god og tilfredsstillende måte og har en livsfaseorientert personalpolitikk.
  • Riksrevisjonen er en IA-bedrift.
  • Riksrevisjonen legger til rette for trening både i og utenfor arbeidstiden.
  • Ansatte har medlemskap i Statens pensjonskasse - pensjonsordning og mulighet for boliglån.
  • Bedriftsidrettslag
  • Velferdsutvalg
  • Karriereutvikling

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843