Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Jobb i Riksrevisjonen > Hva kan vi tilby?

Hva kan Riksrevisjonen tilby?

​Å jobbe i Riksrevisjonen gir solid kompetanse, verdifull erfaring og spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et bredt sammensatt fagmiljø.

Å jobbe i Riksrevisjonen gir store muligheter for kompetanseutvikling:

Alle nyansatte i revisjonsavdelingene deltar i et toårig opplæringsprogram.

Riksrevisjonen tilbyr en rekke kurs for alle tilsatte. Er det behov for kurs og seminarer som vårt eget kurstilbud ikke dekker, søker vi det eksternt.

Riksrevisjonen har sammen med Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) hatt stor oppmerksomhet mot å profesjonalisere offentlig revisjon nasjonalt. Annethvert år arrangeres et seminar for offentlig revisjon. Riksrevisjonen har samarbeidet med NKRF og Norges Handelshøyskole (NHH) om en videreutdanning innen offentlig revisjon. I samarbeidet mellom NKRF og Riksrevisjonen inngår også utvikling av prinsipper for god offentlig revisjonsskikk som kan bidra til å høyne kompetanse og kvalitet innen offentlig revisjon.

Hvert år blir det gitt stipend til etter- og videreutdanning basert på søknader fra den enkelte ansatte. Utdanningen skjer hovedsakelig ved universiteter og høyskoler.

Våre ansatte får mulighet til å delta i det internasjonale arbeidet gjennom bistand- og revisjonsoppdrag og hospiteringer.

Å jobbe i Riksrevisjonen gir ​muligheter for å bytte revisjonstype.

Riksrevisjonen har en romslig personalpolitikk:

  • Riksrevisjonen er opptatt av at du skal kunne kombinere arbeid, familieliv og fritid på en god og tilfredsstillende måte og har en livsfaseorientert personalpolitikk.
  • Riksrevisjonen er en IA-bedrift.
  • Riksrevisjonen legger til rette for trening både i og utenfor arbeidstiden.
  • Ansatte har medlemskap i Statens pensjonskasse - pensjonsordning og mulighet for boliglån.
  • Bedriftsidrettslag
  • Velferdsutvalg
  • Karriereutvikling

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843