Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Riksrevisjonens verdier

Riksrevisjonens verdier ble definert gjennom en stor organisasjonsprosess i 2003.

Verdiene har blitt vurdert ved hver nye strategiske planperiode, men har forblitt uendret gjennom fire strategiske planer.

Riksrevisjonens verdier forplikter oss i vårt daglige arbeid. At vi praktiserer lagånd, åpenhet og respekt er en forutsetning for å lykkes. For at vårt arbeid skal bli verdsatt av våre oppdragsgivere - Stortinget og norsk offentlighet - er det en forutsetning at vi oppleves som kompetente, uavhengige og objektive.

Lagånd

 • Vi oppnår de beste resultatene når vi spiller på lag og samarbeider
 • Når alle bidrar med sin unike kompetanse, lærer vi av hverandre og gjør hverandre bedre
 • Humor og engasjement styrker lagånden og skaper et godt arbeidsmiljø

Åpenhet

 • Åpen og tydelig kommunikasjon skaper tillit og arbeidsglede
 • Stor takhøyde gir rom for utvikling

Respekt

 • Respekt er viktig for at alle skal føle seg verdsatt som den de er
 • Dette gir trygghet og skaper tillit, noe som er en forutsetning for å kunne yte sitt beste

Kompetent

Riksrevisjonen er en kunnskapsbasert virksomhet. For å opprettholde et godt omdømme, er vi avhengig av å ha medarbeidere med høy kompetanse.

Uavhengig

 • Riksrevisjonen er et uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Uavhengighet er avgjørende for at Riksrevisjonen skal ha troverdighet og at samfunnet skal ha tillit til vårt arbeid.
 • Våre medarbeidere må unngå forhold og situasjoner i arbeid og privat som kan føre til at omgivelsene trekker i tvil den ansattes tillit, integritet og objektivitet.

Objektiv

 • Riksrevisjonen skal være objektiv.
 • All skriftlig og muntlig kommunikasjon skal ha en nøktern, saklig og balansert form.

Verdiprisen

Riksrevisjonens verdier forplikter oss i vårt daglige arbeid. Verdiene gir en felles identitet og setter oss i stand til å jobbe sammen for å nå våre mål.

En verdipris deles ut årlig for å skape økt oppmerksomhet rundt verdiene. Prisen stimulerer til etterlevelse av verdiene og til tiltak som bidrar til en kultur som fremmer lagånd, åpenhet og respekt og som ivaretar Riksrevisjonens omdømmeverdier.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843