Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Riksrevisjonens verdier

Riksrevisjonens verdier ble definert gjennom en stor organisasjonsprosess i 2003.

Riksrevisjonens verdier forplikter oss i vårt daglige arbeid. At vi praktiserer lagånd, åpenhet og respekt er en forutsetning for å lykkes. For at vårt arbeid skal bli verdsatt av våre oppdragsgivere - Stortinget og norsk offentlighet - er det en forutsetning at vi oppleves som kompetente, uavhengige og objektive.

Lagånd

 • Vi oppnår de beste resultatene når vi spiller på lag og samarbeider
 • Når alle bidrar med sin unike kompetanse, lærer vi av hverandre og gjør hverandre bedre
 • Humor og engasjement styrker lagånden og skaper et godt arbeidsmiljø

Åpenhet

 • Åpen og tydelig kommunikasjon skaper tillit og arbeidsglede
 • Stor takhøyde gir rom for utvikling

Respekt

 • Respekt er viktig for at alle skal føle seg verdsatt som den de er
 • Dette gir trygghet og skaper tillit, noe som er en forutsetning for å kunne yte sitt beste

Kompetent

Riksrevisjonen er en kunnskapsbasert virksomhet. For å opprettholde et godt omdømme, er vi avhengig av å ha medarbeidere med høy kompetanse.

Uavhengig

 • Riksrevisjonen er et uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Uavhengighet er avgjørende for at Riksrevisjonen skal ha troverdighet og at samfunnet skal ha tillit til vårt arbeid.
 • Våre medarbeidere må unngå forhold og situasjoner i arbeid og privat som kan føre til at omgivelsene trekker i tvil den ansattes tillit, integritet og objektivitet.

Objektiv

 • Riksrevisjonen skal være objektiv.
 • All skriftlig og muntlig kommunikasjon skal ha en nøktern, saklig og balansert form.

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843