Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > 2016: Riksrevisjonen 200 år
Maleri/collage av Heidi Helland-Hansen. Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816-1821

2016: Riksrevisjonen 200 år

​​I 2016 markerte Riksrevisjonen 200 års virksomhet med ulike arrangementer. Norges fem første statsrevisorer ble valgt av Stortinget 22. juni 1816.

Publisert 22.12.2016 10:30

Arrangementer 2016

19. mai: Boklansering: Riksrevisjonens historie 1816-2016

Harald Espeli og Yngve Nilsen har skrevet Riksrevisjonens historie. Forfatterne presenterte historieverket og et panel bestående av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, tidligere departementsråd Eva Hildrum, tidligere stortingsrepresentant Carl Ivar Hagen og professor Olav Tore Grønlie ga sine kommentarer til dette under arrangementet.

2. juni: Fagseminar: Riksrevisjonen i framtiden

Riksrevisjonen feirer sitt 200-årsjubileum i år. Like mye som å se bakover på en ærverdig historie, handler markeringen om å se på hva som vil forme vår framtid. Mange faktorer vil påvirke, men av særlig betydning er utviklingen av offentlig forvaltning og hvilken rolle Stortinget ønsker for framtidig kontroll. Dette var hovedtema for første del av fagdagen. Verken Riksrevisjonen som institusjon eller den forvaltning vi skal kontrollere, er uavhengig av den verden vi lever i. Siste del av dagen var viet tanker og refleksjoner som kollegaer fra andre lands riksrevisjoner også gjør seg om dette temaet.

16. juni: Fagseminar: Riksrevisjonen i verden

Riksrevisjonen har implementert de internasjonale standardene for offentlig revisjon, og er aktive innen faglig utvikling og samarbeid i alle relevante internasjonale fora – globalt og regionalt. Riksrevisjonen har flere verv innenfor INTOSAI - organisasjonen for verdens riksrevisjoner. Videre har Riksrevisjonen et ansvar for å hjelpe andre land til å bygge opp sin statlige revisjonsmyndighet gjennom et internasjonalt engasjement. Riksrevisjonens bistandsprosjekter er bygget på tankegangen om at uavhengige og effektive riksrevisjoner er en forutsetning for å sikre en velfungerende kontroll av offentlig sektor og bekjempelse av korrupsjon og misligheter. Fagseminaret omhandlet blant annet globale utfordringer for offentlig revisjon, demokratibygging og internasjonalt revisjonssamarbeid.

Du finner mer om arrangementet her.

17. juni: Offisiell jubileumsmarkering i Oslo

Les riksrevisors Effekten av Riksrevisjonen.

15. - 20. august: Arendalsuka 2016

​Historien i korte trekk

 • 1814: Grunnlovens § 75 k om valg av fem statsrevisorer
 • 1816: Det første kollegium velges av Stortinget 22. juni
 • 1821: Den første instruks for statsrevisorene vedtas av Stortinget 28. juli
 • 1822: Revisjonsdepartementet opprettes
 • 1866: Statsrevisjonen flytter inn i den nye Stortingsbygningen
 • 1880: Stortinget anmoder statsrevisorene om å komme med forslag til en nyordning av revisjonsvesenet
 • 1882: Statsrevisorene foreslår at all revisjon må legges under Statsrevisjonen
 • 1890: Statsrevisjonen flytter til Kjeld Stubsgt.1
 • 1913: Statsrevisjonen og Revisjonsdepartementet flytter til Victoria terrasse (Sydkvartalet)
 • 1918: Lov om statens revisjonsvesen 8. februar 1918. Statsrevisjonen og   Revisjonsdepartementet slås sammen under fellesnavnet Statsrevisjonen. Ca. 80 tilsatte.
 • 1938: Stortinget vedtar med (64 mot 63 stemmer)  at Statsrevisjonen endrer navn til Riksrevisjonen.
 • 1962: Revisjonen av Norges Statsbaner, Telegrafverket og Postverket overføres ved at de tre kontorenes personale innlemmes i Riksrevisjonen.
 • 1973: Edb-kontoret opprettes.
 • 1988: Avdeling VI opprettes. Tilleggslokaler leies i Kronprinsens gate og i Arbins gate.
 • 1992: Administrasjonsavdelingen opprettes. Avdeling VI opphører.
 • 1996: Forvaltningsrevisjonsavdelingen og Spesialavdelingen opprettes. Riksrevisjonen flytter inn i nye lokaler i Pilestredet 42.
 • 2001: Riksrevisjonen overtar sekretariatet for Stiftelsen INTOSAI Development Initiative (IDI)
 • 2002: Forvaltningsrevisjonen fordeles på to avdelinger FI og FII. Spesialavdelingen opphører.
 • 2004: Ny lov om Riksrevisjonen (riksrevisjonsloven) trer i kraft 1. juli.
 • 2014: Omorganisering: Fra fire til tre avdelinger for regnskapsrevisjon, oppretting av støtte- og utviklingsavdeling
 • 2016: Riksrevisjonen flytter inn i nye lokaler i Storgata 16.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843