Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Etiske retningslinjer

Riksrevisjonens etiske retningslinjer

​Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

For at Riksrevisjonen skal nå sine mål og fremstå som objektiv og uavhengig er det er en forutsetning at Stortinget, forvaltningen og allmennheten har stor tillit til den måten Riksrevisjonen gjennomfører sine oppgaver på. ​

Dette stiller store krav til den enkelte medarbeiders holdninger og atferd. Alle i Riksrevisjonen har et ansvar for at vurderinger og avgjørelser som den enkelte tar holder et høyt etisk nivå.

Målet med de etiske retningslinjene er at den enkelte medarbeider skal være seg bevisst sitt ansvar for å bygge og å opprettholde den tillit og troverdighet Riksrevisjonen er avhengig av for å nå sine mål.

Etikk handler om holdninger og verdier. Riksrevisjonens etiske retningslinjer er bygget på Riksrevisjonens verdier; uavhengighet, kompetanse, objektivitet, lagånd, åpenhet og respekt.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843