Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Organisasjonskart > Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen består av fem seksjoner.

Ekspedisjonssjef er Berit Mørk, tlf. 22 24 11 16. Fungerende avdelingsnestleder er Anette Kaland Berger, tlf. 22 24 11 36.

Driftsseksjonen - Avdelingsdirektør Dag Klingberg

 • Administrasjon og drift av bygninger
 • Vedlikehold og servicefunksjoner
 • Kantinedrift
 • Renhold og innemiljø 
 • Telefonsystemene

HR-seksjonen - Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth

 • Rekruttering/tilsetting
 • Personaladministrasjon (fravær, ferie, lønn, permisjoner, tidbank, ansattregister)
 • Kursadministrasjon/opplæring/lederutvikling
 • Sekretariatsarbeid for råd og utvalg
 • HMS-arbeid/samarbeid med verneombud
 • Personal- og lønnspolitikk; forberedende arbeid til lønnsforhandlinger

IKT-seksjonen - Avdelingsdirektør Ine-Merete Hansen

 • Helhetlig utnyttelse av IKT-tjenester
 • Anskaffelser
 • Brukerstøtte og teknisk problemløsning
 • Gjennomføring av driftsrutiner på alle IKT-systemer
 • Utvikling, vedlikehold og tilpasninger på IKT-systemer
 • Ad-hoc utredninger på IKT-relaterte spørsmål
 • IKT-sikkerhetsarbeid
 • IKT-opplæring

Internasjonal seksjon - Avdelingsdirektør Øivind Berg Larsen

 • Samordning av Riksrevisjonens kontakter med andre lands riksrevisjoner
 • Koordinering av Riksrevisjonens deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper og organisasjoner
 • Koordinering av besøk, internasjonale revisjonsoppdrag og henvendelser fra utlandet
 • Riksrevisjonens utviklingssamarbeid med andre lands riksrevisjoner

Økonomi- og arkivseksjonen - Avdelingsdirektør John Arild Hagerup

 • Arkiv/post
 • Dokumentoffentlighet
 • Økonomiforvaltning
 • Budsjett og regnskap
 • Anskaffelser

Administrasjonsavdelingen har dessuten ansvar for

 • sikkerhetsarbeid
 • sikkerhetsklareringer

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843