Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling F1

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

F1 har ansvar for forvaltningsrevisjon av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Avdelingen har også ansvar for selskapskontroll for alle departementer.

Ekspedisjonssjef er Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74. Fungerende avdelingsnestleder er Knut Arne Vågeskar, tlf. 22 24 12 15

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon F1.1 – avdelingsdirektør Hege Herland

Selskapskontroll av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet.

Seksjon F1.2 – avdelingsdirektør Kari Haugen

Selskapskontroll av Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Seksjon F1.3 – avdelingsdirektør Tove Skjevestad

Forvaltningsrevisjon av Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Seksjon F1.4 – fungerende avdelingsdirektør Morten Nordberg

Forvaltningsrevisjon av Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843