Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling F1

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

F1 har ansvar for forvaltningsrevisjon av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet. Avdelingen har også ansvar for selskapskontroll for alle departementer.

Ekspedisjonssjef er Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74. Avdelingsnestleder er Stig-Olof Olsson, tlf. 22 24 12 26.

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon F1.1 – avdelingsdirektør Hege Herland

Selskapskontroll av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet.

Seksjon F1.2 - avdelingsdirektør Kari Haugen

Selskapskontroll av Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Seksjon F1.3 – avdelingsdirektør Tove Skjevestad

Forvaltningsrevisjon av Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Seksjon F1.4 – avdelingsdirektør Knut Arne Vågeskar

Forvaltningsrevisjon av Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843