Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling F2

​Forvaltningsrevisjon.

Avdeling F2 har ansvar for forvaltningsrevisjon av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet.

Fungerende ekspedisjonssjef er Kristin Amundsen, tlf. 22 24 11 91/415 19 011. Fungerende avdelingsnestleder er Solveig Dahl, tlf. 22 24 11 93.

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon F2.1 – Avdelingsdirektør Dag Henning Larsen

Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Seksjon F2.2 – Avdelingsdirektør Thor Haakon Knudsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Forsvarsdepartementet

Seksjon F2.3 – Fungerende avdelingsdirektør Guri Andrea Lowrie

Utenriksdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Statsministerens kontor

Seksjon F2.4 – Avdelingsdirektør Anne Fikkan

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843