Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling F2

​Forvaltningsrevisjon.

Avdeling F2 har ansvar for forvaltningsrevisjon av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet.

Ekspedisjonssjef er Therese Johnsen, tlf. 22 24 11 74. Avdelingsnestleder er Kristin Amundsen, tlf. 22 24 11 91.

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon F2.1 – Avdelingsdirektør Dag Henning Larsen

Finansdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Seksjon F2.2 – Avdelingsdirektør Thor Haakon Knudsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Forsvarsdepartementet

Seksjon F2.3 – Avdelingsdirektør Solveig Dahl

Utenriksdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Statsministerens kontor

Seksjon F2.4 – Avdelingsdirektør Anne Fikkan

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843