Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling R1

Regnskapsrevisjon.

Avdeling R1 reviderer Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende virksomheter.

Fungerende ekspedisjonssjef er Erna Jørgensen Lea, tlf. 22 24 10 70/928 06 183. Fungerende avdelingsnestleder er Trond Solås, tlf. 22 24 13 30/450 25 889

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon R 1.1 – Fungerende avdelingsdirektør Camilla Gram

Arbeids- og sosialdepartementet (NAV)

Seksjon R 1.2 – Avdelingsdirektør Knut Lien

Arbeids- og sosialdepartementet (Departementet og underliggende virksomheter med unntak av NAV)

Seksjon R 1.3 – Avdelingsdirektør Einar Sæther

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Seksjon R 1.4 – Avdelingsdirektør Kari Kay

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fylkesmennene

Seksjon R 1.5 – Avdelingsdirektør Elisabeth Slaatbråten

Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843