Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling R1

Regnskapsrevisjon.

Avdeling R1 reviderer Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende virksomheter.

Ekspedisjonssjef er Tora Struve Jarlsby, tlf. nr. 22 24 14 05. Avdelingsnestleder er Erna Jørgensen Lea, tlf. 22 24 10 70.

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon R 1.1 – Avdelingsdirektør Trond Solås

Arbeids- og sosialdepartementet (NAV)

Seksjon R 1.2 – Avdelingsdirektør Knut Lien

Arbeids- og sosialdepartementet (Departementet og underliggende virksomheter med unntak av NAV)

Seksjon R 1.3 – Avdelingsdirektør Einar Sæther

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Seksjon R 1.4 – Avdelingsdirektør Kari Kay

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fylkesmennene

Seksjon R 1.5 – Avdelingsdirektør Elisabeth Slaatbråten

Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843