Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling R2

​Regnskapsrevisjon.

Avdeling R2 reviderer FN-sambandet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet,  Kunnskapsdepartementet, Nordiske virksomheter,  Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Statsministerens kontor og Stortinget med underliggende virksomheter.

Ekspedisjonssjef er Tora Struve Jarlsby, tlf. nr. 22 24 14 05. Avdelingsnestleder er Tone Mjørud, tlf. nr. 21 54 09 79.

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon R 2.1 – Avdelingsdirektør Thorgunn Nordstrand

Kunnskapsdepartementet:
Fire universiteter 
Ni høgskoler 
Ti virksomheter
Tre fond

Seksjon R 2.2 – Avdelingsdirektør Bernt Nordmark

Kunnskapsdepartementet
4 universiteter
16 høgskoler
1 fagskole
4 virksomheter

Seksjon R 2.3 – Avdelingsdirektør Terje Ottesen

Samferdselsdepartementet

Seksjon R 2.4 – Avdelingsdirektør Lars Chr. Møller

Olje- og energidepartementet
Klima- og miljødepartementet

Seksjon R 2.5 - Avdelingsdirektør Ola Hollum

Helse- og omsorgsdepartementet
Stortinget
Statsministerens kontor
FN-sambandet
Nordiske virksomheter

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843