Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling R3

​Regnskapsrevisjon.

Avdeling R3 reviderer Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet med underliggende virksomheter.

Ekspedisjonssjef er Tor Digranes, tlf. 22 24 13 54. Avdelingsnestleder er Ryno Andersen, tlf. 22 24 10 83.

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon R 3.1 avdelingsdirektør Merethe Nordling

Finansiell revisjon av Finansdepartementet (Toll- og avgiftsetaten, Finanstilsynet, Direktoratet for økonomistyring, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Statsregnskapet)

Seksjon R 3.2 avdelingsdirektør Stig Kilvik

Etterlevelsesrevisjon og bevilgningskontroll av Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. 

Seksjon R 3.3 - avdelingsdirektør Stein Jahren

Finansiell revisjon av Justis- og beredskapsdepartementet

Seksjon R 3.4 – avdelingsdirektør Line Andreassen

Finansiell revisjon av Forsvarsdepartementet

Seksjon R 3.5 – avdelingsdirektør Harald Haugen

Finansiell revisjon av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843