Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Avdeling R3

​Regnskapsrevisjon.

Avdeling R3 reviderer Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet med underliggende virksomheter.

Ekspedisjonssjef er Tor Digranes, tlf. 22 24 13 54. Avdelingsnestleder er Ryno Andersen, tlf. 22 24 10 83.

Oversikten nedenfor viser hva hver seksjon jobber med.

Seksjon R 3.1 avdelingsdirektør Line Andreassen

Finansdepartementet (Toll- og avgiftsetaten, Finanstilsynet, Direktoratet for økonomistyring, Statistisk sentralbyrå og Statsregnskapet)

Seksjon R 3.2 avdelingsdirektør Merethe Nordling

Finansdepartementet (Skatteetaten)

Seksjon R 3.3 - avdelingsdirektør Stein Jahren

Justis- og beredskapsdepartementet

Seksjon R 3.4 – avdelingsdirektør Stig Kilvik

Forsvarsdepartementet

Seksjon R 3.5 – avdelingsdirektør Harald Haugen

Utenriksdepartementet
Kulturdepartementet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843