Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Organisasjonskart > Riksrevisjonens kollegium

Riksrevisjonens kollegium

​Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer. Kollegiet behandler rapportene til Stortinget og andre viktige saker i plenum. Riksrevisorene og deres personlige varamedlemmer velges av Stortinget for fire år om gangen.

Lederen av kollegiet er Riksrevisjonens daglige leder. Riksrevisorene har en stemme hver. Beslutninger fattet av kollegiet krever at minst tre riksrevisorer er enige.

Kollegiet valgt av Stortinget for perioden 1. januar 2014 – 31. desember 2017

Per-Kristian Foss (Høyre), leder
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Arbeiderpartiet), nestleder
Beate Heieren Hundhammer (Høyre)
Gunn Karin Gjul (Arbeiderpartiet)
Arve Lønnum (Fremskrittspartiet)

Varamedlemmer

For Foss: Martin Engeset
For Schjøtt-Pedersen: Eirin Faldet
For Hundhammer: Kjell Arvid Svendsen
For Gjul: Per Jordal
For Lønnum: Frode Ludvigsen

Resterende møter 2017

7. desember.

Om riksrevisorkollegiets medlemmer

Per-Kristian Foss (Høyre) er riksrevisorkollegiets leder. Han er født i Oslo i 1950. Foss har vært stortingsrepresentant for Oslo fra 1981 til 2013, leder av finanskomiteen fra 1989 til 1993, finansminister fra 2001 til 2005 og annen visepresident fra 2009 til 2013.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Arbeiderpartiet) er riksrevisorkollegiets nestleder. Han er født i Vardø i 1959. Schjøtt-Pedersen har vært stortingsrepresentant for Finnmark fra 1985 til 2009, leder av finanskomiteen fra 1993 til 1997 og 2005 til 2006, fiskeri- og kystminister fra 1996 til 1997, finansminister fra 2000 til 2001, statssekretær ved Statministerens kontor fra 2006 til 2009 og statsråd ved Statministerens kontor fra 2009 til 2013.

Beate Heieren Hundhammer (Høyre) er født i Oslo i 1968 og er utdannet cand.mag. Hun er gårddriver i Ringerike. Hundhammer har vært stortingsrepresentant for Buskerud fra 2001 til 2005.

Gunn Karin Gjul (Arbeiderpartiet) er født i Stavanger i 1967. Gjul har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 1993-2013. Hun var leder av familie- og kulturkomiteen fra 2005 til 2009.

Arve Lønnum (Fremskrittspartiet) er født i 1961 i Oslo. Lønnum er partner i Ræder advokatfirma hvor han begynte å jobbe som advokatfullmektig i 1995. Lønnum var varamedlem av Oslo bystyre fra 1984-1987 og har vært medlem av Oslo bystyre i periodene 1988-1995 og 2003-2007. Fra 1993 til 1997 var Lønnum vararepresentant til Stortinget.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843