Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Organisasjonskart > Riksrevisjonens kollegium

Riksrevisjonens kollegium

​Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer. Kollegiet behandler rapportene til Stortinget og andre viktige saker i plenum. Riksrevisorene og deres personlige varamedlemmer velges av Stortinget for fire år om gangen.

Lederen av kollegiet er Riksrevisjonens daglige leder. Riksrevisorene har en stemme hver. Beslutninger fattet av kollegiet krever at minst tre riksrevisorer er enige.

Kollegiet valgt av Stortinget for perioden 1. januar 2018 – 31. desember 2021

Per-Kristian Foss (Høyre), leder
Helga Pedersen (Arbeiderpartiet), nestleder
Gunn Karin Gjul (Arbeiderpartiet)
Arve Lønnum (Fremskrittspartiet)
Anne Tingelstad Wøien (Senterpartiet)

Varamedlemmer

For Foss: Martin Engeset 
For Pedersen: Per Rune Henriksen 
For Gjul: Beate Heieren Hundhammer 
For Lønnum: Kenneth Svendsen 
For Tingelstad Wøien: Heidi Grande Røys

Kommende møter 2018

13. november og 11. desember

Om riksrevisorkollegiets medlemmer

Per-Kristian Foss (Høyre) er riksrevisorkollegiets leder. Han er født i Oslo i 1950. Foss har vært stortingsrepresentant for Oslo fra 1981 til 2013, leder av finanskomiteen fra 1989 til 1993, finansminister fra 2001 til 2005 og annen visepresident fra 2009 til 2013.

Helga Pedersen (Arbeiderpartiet) er riksrevisorkollegiets nestleder. Hun er født i Sør-Varanger i 1973. Pedersen har vært stortingsrepresentant for Finnmark fra 2009 til 2017, første nestleder av valgkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen fra 2013 til 2017 og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

Gunn Karin Gjul (Arbeiderpartiet) er født i Stavanger i 1967. Gjul har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 1993-2013. Hun var leder av familie- og kulturkomiteen fra 2005 til 2009.

Arve Lønnum (Fremskrittspartiet) er født i 1961 i Oslo. Lønnum er praktiserende advokat og var fra 2001 partner i Ræder advokatfirma inntil 2015 da han startet Advokatfirma Lønnum DA. Han var varamedlem av Oslo bystyre fra 1984-1987 og har vært medlem av Oslo bystyre i periodene 1988-1995 og 2003-2007. Fra 1993 til 1997 var Lønnum vararepresentant til Stortinget.

Anne Tingelstad Wøien (Senterpartiet) er født på Ringerike i 1965. Wøien har vært stortingsrepresentant for Buskerud fra 2005 til 2017 og andre nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 2013 til 2017.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843