Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Publikasjoner > Brukerundersøkelse 2017 > Riksrevisjonens brukarundersøking 2014

Riksrevisjonens brukarundersøking 2014

​Også i 2014 ble det gjennomført brukarundersøkingar om den årlige rekneskapsrevisjonen og selskapskontrollen samt gjennomførte forvaltningsrevisjonar.

Publisert 26.05.2015 13:45

Brukarundersøking om rekneskapsrevisjonen

Brukarundersøkinga om rekneskapsrevisjonen for rekneskapsåret for 2013 viser svært god måloppnåing. Undersøkinga byggjer på svar frå 183 reviderte verksemder og departement.

Tabell 1 viser måloppnåinga knytt til dei aktuelle resultatindikatorane.

 

Brukarundersøking om selskapskontrollen

Resultata frå den oppsummerte brukarundersøkinga for selskapskontroll for rekneskapsåret 2013 byggjer på 5 utvida kontrollar og totalt 18 brukarundersøkingar. 10 av respondentane er departement.

Tabell 2 viser måloppnåinga knytt til dei aktuelle resultatindikatorane.

Brukarundersøking om forvaltningsrevisjonen

Resultata frå den oppsummerte brukarundersøkinga om forvaltningsrevisjonen byggjer på 10 rapportar og totalt sett 25 svar frå respondentar. 16 av respondentane er departement. Undersøkinga viser god måloppnåing.

Tabell 3 viser måloppnåinga knytt til dei aktuelle resultatindikatorane.

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843