Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Publikasjoner > Brukerundersøkelse 2017 > Riksrevisjonens brukerundersøkelse 2015

Riksrevisjonens brukerundersøkelse 2015

Riksrevisjonen gjennomfører hvert år brukerundersøkelser om den årlige regnskapsrevisjonen og selskapskontrollen samt gjennomførte forvaltningsrevisjoner.
Publisert 24.06.2016 11:35

Brukerundersøkelse om regnskapsrevisjonen

Resultatene fra brukerundersøkelsen om regnskapsrevisjonen for regnskapsåret 2014 viser at måloppnåelsen er svært god. Undersøkelsen bygger på svar fra 90 prosent av 228 reviderte virksomheter og departementer. Tabellen nedenfor viser måloppnåelsen for de aktuelle resultatindikatorene.
Resultatindikatorer og måloppnåelse for regnskapsrevisjonen
Alle målene for regnskapsrevisjon som er fastsatt i den strategiske planen er nådd i 2015, til tross for at kravene ble oppjustert fra 2014. Målet for veiledning er nådd for første gang i 2015. På grunn av det store antallet oppdrag og respondenter kan det antas at resultatene har generell gyldighet.

Brukerundersøkelse om selskapskontrollen

Resultatene fra den oppsummerte brukerundersøkelsen for selskapskontrollen bygger på 6 utvidede kontroller og totalt 22 svar fra respondenter. 15 av respondentene er departementer. Tabellen nedenfor viser måloppnåelsen for de aktuelle resultatindikatorene.
Resultatindikatorer og måloppnåelse for selskapskontrollenForvaltningen vurderer selskapskontrollen som god når det gjelder profesjonalitet. Når det gjelder indikatorene presentasjon og nytte, er ikke målet nådd verken i 2014 eller i 2015. For selskapskontroll er antallet rapporter så lavt at noen få enkeltsvar kan gi store prosentvise utslag. Det er altså ikke grunnlag for å trekke bastante og generelle konklusjoner basert på brukerundersøkelsene isolert sett. De mer spesifikke kommentarene til den enkelte rapport er likevel viktige innspill til videre-utvikling av selskapskontrollen. 

Brukerundersøkelse om forvaltningsrevisjonen

Resultatene fra den oppsummerte brukerundersøkelsen for forvaltningsrevisjonen bygger på 10 rapporter og totalt 15 besvarte undersøkelser. 10 av respondentene er departementer. Tabellen nedenfor viser måloppnåelsen for de aktuelle resultatindikatorene.
Tabell: Måloppnåelse for aktuelle resultatindikatorer, forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjonen har gjennomgående god score og når målene for to av tre indikatorer. For forvaltningsrevisjon er antallet rapporter så lavt at noen få enkeltsvar kan gi store prosentvise ut-slag. Det er altså ikke grunnlag for å trekke bastante og generelle konklusjoner basert på brukerundersøkelsene isolert sett. Det er videre grunn til å merke seg at forvaltningen vurderer profesjonaliteten i forvaltningsrevisjonen som høy. De enkelte svar og kommentarer vurderes imidlertid nøye og gir viktige innspill til videre faglige diskusjoner.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843