Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Publikasjoner > Brukerundersøkelse 2017

Riksrevisjonens brukerundersøkelse 2017

Riksrevisjonen gjennomfører årlig brukerundersøkelser for å vurdere egen mål-oppnåelse. Respondenter er alle reviderte virksomheter, departement og kontrollerte selskaper.​

Publisert 15.05.2018 12:20

​Regnskapsrevisjonen

Resultatene fra brukerundersøkelsen om regnskapsrevisjonen for regnskapsåret 2016 viser at måloppnåelsen er svært god. Undersøkelsen bygger på svar fra 75 prosent av 215 reviderte virksomheter og departementer. Tabellen nedenfor viser måloppnåelsen for de aktuelle resultatindikatorene.
Mål kompetanse: 85 %, oppnåelse 95 %. Mål veiledning: 80 %, oppnåelse 88 %. Mål presentasjon: 85 %, oppnåelse 92 %
Måloppnåelsen for 2017 ligger også godt over målene på de ulike indikatorene. Måloppnåelsen er forbedret for indikatorene kompetanse og veiledning for 2017 sammenlignet med 2016. Indikatoren presentasjon har en nedgang fra 2016 til 2017 på 5 prosentpoeng. Målet for regnskapsrevisjon, som er fastsatt i den strategiske planen, er likevel nådd i 2017.

Selskapskontrollen

Resultatene fra den oppsummerte brukerundersøkelsen for selskapskontrollen bygger på fem utvidede rapporter og totalt 14 svar fra ni departementer. Tabellen nedenfor viser måloppnåelsen for de aktuelle resultatindikatorene.
Tabell: Mål kompetanse: 80 %, oppnåelse 89 %. Mål presentasjon: 80 %, oppnåelse 79 %. Mål nytte: 80 %, oppnåelse 79 %
Selskapskontrollen når målet for profesjonalitet. Når det gjelder resultatmål for indikatorene presentasjon og nytte, er det stor forbedring fra 2016 og disse ligger i 2017 tett opp mot målene for resultatindikatorene. De spesifikke kommentarene i brukerundersøkelsene fra de enkelte virksomhetene gir også viktige innspill til den videre utviklingen av selskapskontrollen.

Forvaltningsrevisjon

Resultatet fra den oppsummerte brukerundersøkelsen for forvaltningsrevisjonen bygger på 8 rapporter og totalt 18 svar. 8 svar er fra departement, og 10 svar er fra underliggende virksomheter. Tabellen nedenfor viser måloppnåelsen for de aktuelle resultatindikatorene.
Mål kompetanse: 80 %, oppnåelse 94 %. Mål presentasjon: 80 %, oppnåelse 79 %. Mål nytte: 80 %, oppnåelse 80 %
Forvaltningsrevisjonen når målet for profesjonalitet i perioden 2014 til 2017, mens resultatindikatoren for nytte har økt det siste året og nå er i henhold til målet for denne indikatoren. Indikatoren for presentasjon har også vist en økning fra 2016 og ligger i 2017 tett opp mot målet for denne resultatindikatoren. Riksrevisjonen vil i det kommende året opprettholde oppmerksomheten rundt å presentere resultatene av revisjonen på en god, balansert og troverdig måte.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843