Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Publikasjoner

Riksrevisjonens publikasjoner

Riksrevisjonens viktigste publikasjoner er Dokument 1 og Dokument 3-serien som gir Stortinget og offentligheten informasjon om resultatene av revisjonen. Rapportene er tilgjengelige gjennom menyvalget Rapporter ovenfor.

Dokument 1

Resultatet av regnskapsrevisjonen av departementene og underliggende virksomheter rapporteres én gang i året, i Dokument 1.

Dokument 3-serien

Kontrollen med forvaltningen av statens interesser i selskaper rapporteres i et eget dokument; Dokument 3:2.

Resultatene av forvaltningsrevisjonen rapporteres i Dokument 3-serien. Sakene sendes Stortinget enkeltvis etter hvert som de er ferdig utredet. Det kommer ut 10-15 rapporter i året.

Administrative rapporter

Administrative rapporter er forvaltningsrevisjoner som har funn av mindre alvorlig karakter og som ikke blir behandlet videre i Stortinget. De sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen og de berørte departementene til orientering.

Årsrapport

Hver vår utgir Riksrevisjonen en melding om sin virksomhet i Dokument 2 som er Riksrevisjonens årsrapport.

Revisjonsstandarder og -retningslinjer

Riksrevisjonens revisjonsstandarder og -retningslinjer og enkelte veiledninger er tilgjengelige som pdf-dokumenter. Se under Revisjonsmetodikk i menyen ovenfor.

 Bestille rapporter

Alle Riksrevisjonens Dokument 1 , Administrative rapporter og Dokument 3 ligger i basen under Rapporter og kan lastes ned som pdf-dokumenter. De kan også bestilles i trykt utgave.

Offentlige institusjoner kan bestille Dokument 1, 2 og 3 fra Departementenes servicesenter, Telefon: 22 24 20 00, E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no, www.publikasjoner.dep.no

Andre kan bestille disse og Administrative rapporter fra Bestillinger offentlige publikasjoner, Telefon: 55 38 66 00, Telefaks: 55 38 66 01, E-post: offpub@fagbokforlaget.no, Fagbokforlaget AS, Postboks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843