Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Publikasjoner > Strategisk plan

Riksrevisjonens strategiske plan

Strategisk plan er det overordnede styrende dokument for alt arbeid i Riksrevisjonen. Den strategiske planperioden i Riksrevisjonen er fire år. Den nåværende planen gjelder fra 1. mai 2014 fram til 30. april 2018.

Riksrevisjonens visjon for den kommende perioden er å bidra til bedre offentlig ressursbruk. Den strategiske planen tar for seg de viktigste utfordringene Riksrevisjonen står overfor for å kunne løse samfunnsoppdraget i tråd med visjonen.

Det er definert tre strategiske mål for perioden 2014-2018:

  • Aktuell og samfunnsnyttig revisjon
  • Profesjonell revisjon og kontroll
  • God ledelse og effektiv ressursbruk

For å lykkes i arbeidet mot de strategiske målene vil det i perioden være behov for kontinuerlig forbedring av revisjonsprosessene, kompetanse og kompetanseutviklingsprosesser, samt ledelse og ledelses-utviklingsprosesser. Videre vil det være behov for å effektivisere og forbedre administrative oppgaver og prosesser. En årlig overordnet risikovurdering skal bidra til at Riksrevisjonen prioriterer revisjonsoppgaver og ressursbruk etter en helhetlig vurdering av vesentlighet og risiko på tvers av departementsområdene. 

Figur som viser sammenheng mellom samfunnsoppdrag, oppgaver, visjon, mål, tiltak og verdier 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843