Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Publikasjoner > Strategisk plan

Riksrevisjonens strategiske plan

Strategisk plan er det overordnede styrende dokument for alt arbeid i Riksrevisjonen. Den nåværende planen gjelder fra 1. mai 2018 fram til 30. april 2024.

Statsforvaltningen står overfor til dels store endringer, og det er viktig at Riksrevisjonen omstiller og endrer seg i takt med utfordringene. Dette betyr blant annet at vi må utvikle innholdet i vår rolle som Stortingets revisjons- og kontrollorgan videre i samsvar med lov om Riksrevisjonen og i takt med samfunnsutviklingen, og at vi må utøve rollen som eksternrevisor i tråd med framtidens krav og forventninger.

For at Riksrevisjonen skal lykkes med å ivareta sin rolle og opprettholde posisjonen som samfunnets fremste aktør innen offentlige revisjon, må vi være en rollemodell som andre ønsker å lære av, og vi må kunne levere relevante og aktuelle rapporter raskere til Stortinget og forvaltningen. Dette krever resultatorienterte, motiverte og kompetente medarbeidere og ledere.

Riksrevisjonen vil i denne perioden legge tydeligere vekt på forbedringsperspektivet i revisjonen og skaper rom for at statlige virksomheter kan ta risiko innenfor forsvarlige rammer. Det er også behov for endringer i arbeidsprosesser og rapporteringsformer, for å sikre at produktene er bedre tilpasset brukernes behov.

Det er viktig at det legges til rette for gode prosesser og at det gode arbeidsmiljøet blir
ivaretatt i alle endringsprosesser. Etterlevelse av Riksrevisjonens verdier vil være sentralt for å lykkes i arbeidet med å nå målene.

Visjon og mål

Riksrevisjonens visjon for perioden 2018-2024 er Revisjon til nytte for morgendagens samfunn.

Det er definert tre strategiske mål for å nå denne visjonen:

  • Riksrevisjonen skal være samfunnets fremste leverandør av aktuell og relevant offentlig revisjon
  • Riksrevisjonen skal gjennomføre revisjon og kontroll av høy kvalitet
  • Riksrevisjonen skal være en effektiv organisasjon

Innenfor hvert hovedmål har Riksrevisjonen definert strategier som angir hvordan vi skal arbeide og prioritere for å få til den omstillingen vi ønsker. Strategiene oppdateres i tilknytning til det årlige planarbeidet.

Du kan lese hele den strategiske planen gjennom lenken til høyre.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843