Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Visjon

Bedre offentlig ressursbruk

Uavhengighet

Riksrevisjonen har en uavhengig stilling overfor forvaltningen og rapporterer resultatene av revisjonen og kontrollen til Stortinget.

Revisjonstyper

Riksrevisjonen reviderer ut fra tre revisjonstyper:

 • regnskapsrevisjon
 • forvaltningsrevisjon
 • selskapskontroll

Fakta om Riksrevisjonen

 • Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år.
 • Per-Kristian Foss leder riksrevisorkollegiet og er valgt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017.
 • Jens Gunvaldsen er revisjonsråd, øverste administrative leder.
 • Per 31. desember 2015 var det tilsatt 466 personer i Riksrevisjonen. De utgjorde 445 årsverk.
 • Hovedkontoret er i Oslo, i Storgata 16.
 • 76 av stillingene er lokalisert på 11 kontorer utenfor Oslo.
 • I 2015 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 227 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 124 selskaper. Da var 66 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 25 % forvaltningsrevisjon og 10 % selskapskontroll.
 • Arbeidsmiljøet er tverrfaglig: her er revisorer, jurister, økonomer, samfunnsvitere og flere andre utdanningsretninger representert.
 • Alderssammensetningen blant de ansatte er: 7 % opptil 29 år, 22 % er 30-39 år, 26 % er 40-49 år, 30 % er 50-59 år og 15 % er over 60 år
 • Av de ansatte, er 58,6 % kvinner
 • Riksrevisjonen ble opprettet i 1816.
Riksrevisjonens inngangsparti. FOTO: Ilja Hendel

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843