Hopp over båndkommandoer
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Visjon

Bedre offentlig ressursbruk

Uavhengighet

Riksrevisjonen har en uavhengig stilling overfor forvaltningen og rapporterer resultatene av revisjonen og kontrollen til Stortinget.

Revisjonstyper

Riksrevisjonen reviderer ut fra tre revisjonstyper:

 • regnskapsrevisjon
 • forvaltningsrevisjon
 • selskapskontroll

Fakta om Riksrevisjonen

 • Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år.
 • Per-Kristian Foss leder riksrevisorkollegiet og er valgt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017.
 • Bjørg Selås er revisjonsråd, øverste administrative leder.
 • Per 31. desember 2014 var det tilsatt 465 personer i Riksrevisjonen. Det utgjorde 453 årsverk, som er 44,5 færre enn i 2012.
 • Hovedkontoret er i Oslo, i Pilestredet 42.
 • 83 stillinger er lokalisert på 13 kontorer utenfor Oslo.
 • I 2014 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 227 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 123 selskaper. Da var 66 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 26 % forvaltningsrevisjon og 8 % selskapskontroll.
 • Arbeidsmiljøet er tverrfaglig: her er revisorer, jurister, økonomer, samfunnsvitere og flere andre utdanningsretninger representert.
 • Alderssammensetningen blant de ansatte er: 5 % opptil 29 år, 25 % er 30-39 år, 28 % er 40-49 år, 27 % er 50-59 år og 15 % er over 60 år
 • Av de ansatte, er 57,7 % kvinner
 • Riksrevisjonen ble opprettet i 1816.
Riksrevisjonens inngangsparti. FOTO: Ilja Hendel

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

Riksrevisjonen, Pilestredet 42, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Faks: +47 22 24 10 01

Org.nr: 974 760 843