Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen
To ansatte i Riksrevisjonen diskuterer. Foto: Ilja Hendel

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.
Publisert 08.05.2017 08:00

Visjon

Bedre offentlig ressursbruk

Uavhengighet

Riksrevisjonen har en uavhengig stilling overfor forvaltningen og rapporterer resultatene av revisjonen og kontrollen til Stortinget.

Revisjonstyper

Riksrevisjonen reviderer ut fra tre revisjonstyper:

 • regnskapsrevisjon
 • forvaltningsrevisjon
 • selskapskontroll

Fakta om Riksrevisjonen

 • Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år.
 • Per-Kristian Foss leder riksrevisorkollegiet og er valgt for perioden 1. januar 2014-31. desember 2017.
 • Jens Gunvaldsen er revisjonsråd, øverste administrative leder.
 • Per 31. desember 2016 var det tilsatt 466 personer i Riksrevisjonen. Det ble utført 435 årsverk i 2016.
 • Hovedkontoret er i Oslo, i Storgata 16.
 • 75 av stillingene er lokalisert på 11 kontorer utenfor Oslo.
 • I 2016 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 240 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 124 selskaper. Da var 65 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 26 % forvaltningsrevisjon og 9 % selskapskontroll.
 • Arbeidsmiljøet er tverrfaglig: her er revisorer, jurister, økonomer, samfunnsvitere og flere andre utdanningsretninger representert.
 • Alderssammensetningen blant de ansatte er: 5 % opptil 29 år, 22 % er 30-39 år, 28 % er 40-49 år, 29 % er 50-59 år og 17 % er over 60 år
 • Av de ansatte, er 60 % kvinner
 • Riksrevisjonen ble opprettet i 1816.

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843