Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen
To ansatte i Riksrevisjonen diskuterer. Foto: Ilja Hendel

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.
Publisert 08.05.2017 08:00

Visjon

Revisjon til nytte for morgendagens samfunn.

Uavhengighet

Riksrevisjonen har en uavhengig stilling overfor forvaltningen og rapporterer resultatene av revisjonen og kontrollen til Stortinget.

Revisjonstyper

Riksrevisjonen reviderer ut fra tre revisjonstyper:

 • regnskapsrevisjon
 • forvaltningsrevisjon
 • selskapskontroll

Fakta om Riksrevisjonen

 • Riksrevisjonen ledes av et kollegium på fem riksrevisorer som velges hvert fjerde år.
 • Per-Kristian Foss leder riksrevisorkollegiet og er valgt for perioden 1. januar 2017-31. desember 2021.
 • Jens Gunvaldsen er revisjonsråd, øverste administrative leder.
 • Det ble utført 423 årsverk i 2016.
 • Hovedkontoret er i Oslo, i Storgata 16.
 • 67 av stillingene er lokalisert på 6 regionskontor utenfor Oslo.
 • I 2017 reviderte Riksrevisjonen 15 departementer og 237 statlige virksomheter og kontrollerte forvaltningen av statens interesser i 104 selskaper. Da var 63 % av vårt revisjonsarbeid regnskapsrevisjon, 28 % forvaltningsrevisjon og 9 % selskapskontroll.
 • Arbeidsmiljøet er tverrfaglig: her er revisorer, jurister, økonomer, samfunnsvitere og flere andre utdanningsretninger representert.
 • Alderssammensetningen blant de ansatte er: 4 % opptil 29 år, 21 % er 30-39 år, 26 % er 40-49 år, 31 % er 50-59 år og 18 % er over 60 år
 • Av de ansatte, er 60 % kvinner
 • Riksrevisjonen ble opprettet i 1816.

 Relatert innhold

 Aktuelle nettsteder

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843