Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Uttalelser > NOU 2017:15 Revisorloven — Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

NOU 2017:15 Revisorloven — Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

November 2017 oversendte Riksrevisjonen sin høringsuttalelse til Finansdepartementet. I høringsuttalelsen tar vi stilling til spørsmål om krav til utdanning, praksis og etterutdanning for revisorer.

Publisert 05.07.2018 13:00

​Riksrevisjonen støtter utvalget i at det bør være kun én sertifisering - statsautorisert revisor - og at utdanningskravet for denne bør være mastergrad.

Videre støtter Riksrevisjonen utvalget i anbefalingen om større fleksibilitet i fagsammensetningen av både utdanning og etterutdanning. Imidlertid stiller Riksrevisjonen spørsmål ved om det er hensiktsmessig å heve kravet til etterutdanning med 15 timer, uten først å vurdere kvaliteten på selve gjennomføringen, som i dag består av klasseromsundervisning (enten fysisk eller elektronisk).

Riksrevisjonen støtter utvalgets mindretall, som mener at praksis i regnskapsrevisjon i kommunale revisjonsenheter fullt ut må likestilles med praksis fra regnskapsrevisjon i private revisjonsenheter. Dette under forutsetning om at praksisen er tilstrekkelig variert, tilfredsstiller kravet til veiledning fra statsautorisert revisor, og har et tilstrekkelig omfang av oppgaver som det følger av loven at en statsautorisert revisor skal kunne utføre.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843