Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Uttalelser > Høringsuttalelse: NOU 2018: 7 Statistikklovutvalget

Høringsuttalelse: NOU 2018: 7 Statistikklovutvalget

​Riksrevisjonen har sendt høringsuttalelse med merknader til NOUen som omhandler ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (SSB). Riksrevisjonen merknader er til forslaget om økt tilgjengeliggjøring av data.

Publisert 05.07.2018 13:00

Økt tilgjengeliggjøring av data

Dagens statistikklov har i flere tilfeller stått i veien for Riksrevisjonens mulighet til å samle inn relevante data for sammenstilling og analyse. I NOU 2018:7 foreslår utvalget at offentlige myndigheter med statistikk- og analyseoppgaver, herunder Riksrevisjonen, bør kunne gis tilgang til identifiserende opplysninger for å utføre sine lovpålagte oppgaver. Riksrevisjonen støtter utvalget i det.

Etter Riksrevisjonens syn må det, i tillegg til det som står i NOUen, gå tydelig fram av lovproposisjonen at offentlige myndigheter med lovpålagte statistikk- og analyseoppgaver kan gis slik tilgang. Riksrevisjonen legger også til grunn at det i proposisjonen går fram at identifiserende opplysninger gjøres tilgjengelig for sammenstilling og annen behandling av Riksrevisjonen når Riksrevisjonen mener at slike opplysninger er nødvendige for å gjennomføre en revisjon.

I høringsuttalelsen tar Riksrevisjonen også opp viktigheten av at forskning og myndigheter med lovpålagte statistikk- og analyseoppgaver likestilles i vurderinger om tilgang til data, at systemer for håndtering av identifiserende opplysninger forhåndsgodkjennes, at betalingen ikke skal overstige faktiske kostnadene ved å gi tilgang og at Riksrevisjonen sikres en forutsigbarhet for vilkår og tilganger slik at databestilling og - innhenting går så raskt som mulig slik at revisjonen ikke forsinkes unødig.

Tettere samarbeid 

Bedre tilganger til data og statistikk fra SSB vil kunne gi nye muligheter for kobling og sammenstilling av data, som igjen kan bidra til ny informasjon til Stortinget om for eksempel virkninger av offentlig tiltak.  Et tetter samarbeid med SSB vil samtidig kunne effektivisere oppgaveløsningen i Riksrevisjonen og bidra til samfunnsmessige besparelser. Riksrevisjonen inviterer derfor i høringsuttalelsen til et tettere samarbeid med SSB om innhenting og bearbeiding av data.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843