Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Uttalelser > Mellomværende med statskassen og refusjoner mellom statlige virksomheter

Mellomværende med statskassen og refusjoner mellom statlige virksomheter

Desember 2017 oversendte ​Riksrevisjonen sitt svar på Finansdepartementets høring om forslag til regulering av innholdet i mellomværendet med statskassen og regnskapsmessig håndtering av refusjoner mellom statlige virksomheter.

Publisert 05.07.2018 13:00

​Generelt mener Riksrevisjonen at rapportering til statsregnskapet og regnskapsføring innenfor statsforvaltningen så langt som mulig skal følge de fire hovedprinsippene i Bevilgningsreglementet §3 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.4.2 Grunnleggende prinsipper for årsregnskap.

I noen tilfeller kan det være behov for å innvilge unntak fra hovedreglene. Slike unntak må vurderes og begrunnes prinsipielt med formålet at årsregnskapet skal gi et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843