Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Om Riksrevisjonen > Uttalelser

Høringsuttalelser

​Riksrevisjonen mottar en rekke høringssaker. Riksrevisjonen utarbeider høringssvar bare når forslaget får betydning for vår revisjon eller kontroll eller når Riksrevisjonen gjennom sitt revisjonsarbeid har ervervet informasjon eller særskilt kompetanse som det er viktig å formidle til departementet i den aktuelle saken.

Publisert 05.07.2018 12:00

Forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan

Riksrevisjonen har september 2018 sendt høringsuttalelse med merknader til Forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan.

Les om høringsuttalelsen.

​NOU 2018: 7 Statistikklovutvalget

Riksrevisjonen har juli 2018 sendt høringsuttalelse med merknader til NOUen som omhandler ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (SSB). Riksrevisjonen merknader er til forslaget om økt tilgjengeliggjøring av data.

Les om høringsuttalelsen.

Mellomværende med statskassen og refusjoner mellom statlige virksomheter

Desember 2017 oversendte ​Riksrevisjonen sitt svar på Finansdepartementets høring om forslag til regulering av innholdet i mellomværendet med statskassen og regnskapsmessig håndtering av refusjoner mellom statlige virksomheter.

Les om høringsuttalelsen

NOU 2017:15 Revisorloven — Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

November 2017 oversendte Riksrevisjonen sin høringsuttalelse til Finansdepartementet. I høringsuttalelsen tar vi stilling til spørsmål om krav til utdanning, praksis og etterutdanning for revisorer.  

Les om høringsuttalelsen

NOU 2017:13 Ny sentralbanklov — organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

November 2017 oversendte Riksrevisjonen sin høringsuttalelse til Finansdepartementet.  Riksrevisjonen tar ikke stilling til hvordan Norges Bank og Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres, men har kommentert hvilke hensyn en eventuell ny framtidig styringsmodell for banken og forvaltningen av SPU bør ivareta når det gjelder revisjon og kontroll.

Les om høringsuttalelsen

 

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843