Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Offentlig journal > Opphevet utsatt offentlighet

Opphevet utsatt offentlighet

Riksrevisjonen har overlevert til Stortinget rapportene (Administrativ rapport x, Dokument 1 og Dokument 3:x) som er listet opp nedenfor. Dette medfører at saker knyttet til disse rapportene ikke lenger er omfattet av ”Utsatt offentlighet", jf. riksrevisjonslovens § 18 (2). Ikke alle dokumenter er offentlige.
Publisert 07.12.2015 10:35

Dokumentene kan være unntatt offentlighet med hjemmel i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (riksrevisjonsloven) § 18 og instruks om Riksrevisjonens virksomhet vedtatt av Stortinget 11. mars 2004 § 13.

2018–2019

18. oktober 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – Dokument 3:1 (2018–2019). Det medfører at saksdokumenter i alle revisjonssaker som er omfattet av Dokument 3:1 (2018–2019) ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

18. oktober fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017 – Dokument 1 (2018–2019). Det medfører at saksdokumenter i alle revisjonssaker som er omfattet av Dokument 1 (2018–2019) ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2017–2018

5. juni 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene  – Dokument 3:12 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/01575 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

5. juni 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring – Dokument 3:11 (2017–2018). Saksdokumentene er gradert i henhold til sikkerhetsloven §§ 11 og 12, jf. offentleglova § 13 i sak 2015/01537.

15. mai 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing – Dokument 3:10 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2015/01537 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

5. april 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser – Dokument 3:9 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/01146 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

5. april 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet – Dokument 3:8 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/01513 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

28. februar 2018 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av digitalisering i statlige virksomheter – Administrativ rapport 1 2018  (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/01257 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

27. februar 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane – Dokument 3:7 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/01419 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

27. februar 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av  korleis verjemålsreforma er sett i verk – Dokument 3:6 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/01504 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

27. februar 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av  forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV – Dokument 3:5 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2015/01439 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. januar 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av  myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten – Dokument 3:4 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/01250 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. januar 2018 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål – Dokument 3:3 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i sak 2016/00217 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

12. desember 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 – Dokument 3:2 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i alle revisjonssaker som er omfattet av Dokument 3:2 (2017–2018) ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. november 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – Dokument 3:1 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i alle revisjonssaker som er omfattet av Dokument 3:1 (2017–2018) ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. november 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 – Dokument 1 (2017–2018). Det medfører at saksdokumenter i alle revisjonssaker som er omfattet av Dokument 1 (2017–2018) ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2016–2017

8. juni 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet - Dokument 3:11 (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2016/00093 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. juni 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel - Dokument 3:12 (2016-2017).

30. mai 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning - Dokument 3:10  (2016-2017).  Dette medfører at saksdokumentene i sak 2016/00084 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2. mai 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak - Dokument 3:9  (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2016/00224 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2. mai 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap - Dokument 3:8  (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2016/00674 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2. mai 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly - Dokument 3:7  (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2016/00940 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

23. mars 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten - Dokument 3:6  (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2015/00178 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

23. mars 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Dokument 3:5 (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2015/00869 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. mars 2017 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk - Administrativ rapport 1 2017. Dette medfører at saksdokumentene i sak 2015/01737 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

7. februar 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven - Dokument 3:4 (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2015/00936 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

17. januar 2017 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg - Dokument 3:3 (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2015/01306 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

8. november 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 - Dokument 3:2 (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i saker for kontroll av forvaltningen av statlige selskaper for 2015 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

26. oktober 2016 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene- Administrativ rapport 1 2016. Dette medfører at saksdokumentene i sak 2015/00173 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

18. oktober 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument 3:1 (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i sakene som er fulgt opp ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

18. oktober 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 - Dokument 1 (2016-2017). Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2015 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2015-2016

6. september 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar - Dokument 3:16 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2014/01620 og 2015/00644ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. juni 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet - Dokument 3:15 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01336 og 2015/00126 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. juni 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser - Dokument 3:14 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01435 og 2015/00296 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

10. mai 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar - Dokument 3:12 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01034 og 2016/01768 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

10. mai 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende - Dokument 3:11 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/00924 og 2016/00413 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. mars 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet - Dokument 3:10 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2016/00021 og 2016/00093 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. mars 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid - Dokument 3:9 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01502 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. februar 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater - Dokument 3:8 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01722 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. februar 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk - Dokument 3:7 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01404 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

12. januar 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester - Dokument 3:6 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01503 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

12. januar 2016 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen - Dokument 3:5 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/01553 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

24. november 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg - Dokument 3:4 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/00381 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

24. november 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder - Dokument 3:3 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/00410 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

17. november 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 - Dokument 3:2 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i selskapskontrollen ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. oktober 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument 3:1 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i sakene som er fulgt opp ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. oktober 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 - Dokument 1 (2015-2016). Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2014 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2014-2015

29. september 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene - Dokument 3:12 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/00499 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

29. juni 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid - Dokument 3:11 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/00331 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

29. juni 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - Dokument 3:10 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/00329 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. mai 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland - Dokument 3:9 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/02081 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. mai 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning - Dokument 3:8 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2014/00155 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. mai 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet - Dokument 3:7 2014-2015. Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/02274 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. april 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel - Dokument 3:6 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/01880 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

5. mars 2015 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter - Administrativ rapport 1 2015 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/01732 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. februar 2015 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning - Dokument 3:5 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/01431 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

17. desember 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen - Dokument 3:4 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/00909 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

17. desember 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd - Dokument 3:3 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/01773 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. november 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 - Dokument 3:2 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i selskapskontrollen ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. oktober 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument 3:1 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i sakene som er fulgt opp ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. oktober 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 - Dokument 1 (2014-2015). Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2013 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2013-2014

26. september 2014 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis - Dokument 3:13 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/00686 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

25. juni 2014 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi - Dokument 3:12 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/00673 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

25. juni 2014 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom - Dokument 3:11 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/00393 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

25. juni 2014 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne - Dokument 3:10 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/01077 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

12. juni 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner - Dokument 3:9 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2013/00363 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. mai 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs - Dokument 3:8 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/02220 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. mai 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll - Dokument 3:7 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/02175 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

25. mars 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren - Dokument 3:6 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00339 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

3. mars 2014 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet - Administrativ rapport 2 2014. Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/01533 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

3. mars 2014 fikk Stortinget oversendt Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar - Administrativ rapport 1 2014. Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00274 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. januar 2014 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi - Dokument 3:5 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/01464 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. november 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet - Dokument 3:3 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00341 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. november 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument 3:1 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i sakene som er fulgt opp ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

5. november 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012 - Dokument 1 (2013-2014). Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2012 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2012-2013

17. september 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene - Dokument 3:15 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/01404 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

17. september 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering - Dokument 3:14 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00738 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. juni 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv - Dokument 3:13 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00401 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. juni 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd - Dokument 3:12 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00063 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. juni 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift - Dokument 3:11 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00677 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. juni 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte - Dokument 3:10 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/01223 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. juni 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien - Dokument 3:9 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00811 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. februar 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi - Dokument 3:8 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/01222 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. februar 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål - Dokument 3:7 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/00945 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. februar 2013 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift - Dokument 3:6 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/01382 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. desember 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga - Dokument 3:5 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/01383 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. desember 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren - Dokument 3:4 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/02192 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

27. november 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011 - Dokument 3:2 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i selskapskontrollen ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

8. november 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken - Dokument 3:3 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i 2011/00598 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

8. november 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument 3:1 (2012-2013). Dette medfører at saksdokumentene i oppfølgingssakene ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

25. oktober 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens Dokument 1 (2012-2013) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011. Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2011 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2011-2012

27. september 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser - Dokument 3:17 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/00464 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. juni 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV - Dokument 3:16 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/01174 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. juni 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler - Dokument 3:15 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/00559 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. juni 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark - Dokument 3:14 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/00701 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

31. mai 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen - Dokument 3:13 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2012/00128 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

31. mai 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden - Dokument 3:12 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2011/00443 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. mars 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten - Dokument 3:11 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/01185 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. mars 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV - Dokument 3:10 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01627 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. mars 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen - Dokument 3:9 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/01878 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

31. januar 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet - Dokument 3:8 (2011-2012) . Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2010/01712 og 2010/00472 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

31. januar 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall - Dokument 3:7 (2011-2012) . Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2010/01587, 2010/00321, 2010/01517, 2010/01518 og 2010/01726 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

31. januar 2012 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet - Dokument 3:6 (2011-2012) . Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2010/02118 og 2010/00097 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. desember 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland - Dokument 3:5 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/01167 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. desember 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten - Dokument 3:4 (2011-2012) . Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/01750 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

20. oktober 2011fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg - Dokument 3:3 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/02107 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

20. oktober 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument 3:1 (2011-2012). Dette medfører at saksdokumentene i sak2011/1091 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2010-2011

15. september 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene – Dokument 3:11 (2010–2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01653 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. september 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg – Dokument 3:10 (2010–2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01662 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

7. juni 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren – Dokument 3:9 (2010–2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/00526 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

3. mai 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet– Dokument 3:8 (2010–2011). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2009/01665 og 2007/01702 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

10. mars 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen – Dokument 3:7 (2010–2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01663 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. februar 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar – Dokument 3:6 (2010–2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01676 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

13. januar 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte - Dokument 3:5 (2010-2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01721 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

13. januar 2011 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand - Dokument 3:4 (2010-2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01628 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. november 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger - Dokument 3:3 (2010-2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01587 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. november 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009 - Dokument 3:2 (2010-2011). Dette medfører at saksdokumentene i 118 saker ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet. Se oversikt over saksnummer .

11. november 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - Dokument 3:1 (2010-2011). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2010/00710 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. oktober 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens Dokument 1 (2010-2011) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009. Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2009 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2009-2010

8. september 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor - Dokument 3:13 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01580 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

12. august 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket - Dokument 3:12 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01588 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

12. august 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata - Dokument 3:11 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01661 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. mai 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet - Dokument 3:10 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01611 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. mai 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland - Dokument 3:9 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sak 2009/01566 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

29. april 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk - Dokument 3:8 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2009/01711,200901030, 2010/00112 og 200900266 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

29. april 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige - Dokument 3:7 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200800497 og 2009/01725 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. april 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning - Dokument 3:6 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200800722 og 2009/01873 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. april 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken - Dokument 3:5 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200800669 og 2009/01664 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. april 2010 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare - Dokument 3:4 (2009-2010. Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200800747 og 2009/01577 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

10. november 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene - Dokument 3:3(2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200800275 og 200800831 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

10. november 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008 - Dokument 3:2 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200801136 og 2009/01800 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. oktober 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 - Dokument 1 (2009-2010). Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200900870 og 2009/02126 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2008-2009

24. september 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet - Dokument nr. 3:16 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200800647 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

24. september 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet - Dokument nr. 3:15 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200800853 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. juni 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS - Dokument nr. 3:14 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200701795 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. juni 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene - Dokument nr. 3:13 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200800524 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. juni 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester - Dokument nr. 3:12 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200800348 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

7. mai 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik - Dokument nr. 3:11 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200800105 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

7. mai 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelse - Dokument nr. 3:10 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200801738 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

7. mai 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan Miljøverndepartementet ivaretar sitt nasjonale ansvar for fredete og verneverdige bygninger - Dokument nr. 3:9 (2008-2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200800321 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

28. april 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg, Dokument nr. 3:8 (2008–2009). Dette medfører at saksdokumentene i sak 200701277 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.


2. april 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre, Administrativ rapport nr. 1 (2009).
Dette medfører at saksdokumentene i sak 200601051 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

12. mars 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler, Dokument nr. 3:7 (2008–2009).
Dette medfører at saksdokumentene i sak 200700560 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

20. januar 2009 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren, Dokument nr. 3:6 (2008–2009).
Dette medfører at saksdokumentene i sak 200601420 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

25. november 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem, Dokument nr. 3:5 (2008–2009).
Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200601128 og 20071019 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

25. november 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør, Dokument nr. 3:4 (2008–2009).
Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200600417 og 200700631 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. november 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet , Dokument nr. 3:3 (2008–2009).
Dette medfører at saksdokumentene i sak 200700577 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. november 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand, Dokument nr. 3:2 (2008–2009).
Dette medfører at saksdokumentene i sakene 20061295 og 200700049 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. oktober 2008 fikk Stortinget overlevert: Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2008-2009) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007.

Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2007 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

9. oktober 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet, Dokument nr. 3:16 ( 2007–2008) – en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon.
Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200700258 og 200701572 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

9. oktober 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet, Dokument nr. 3:15 (2007–2008).
Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200600565 og 200700108 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. september 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå, Dokument nr. 3:14 (2007–2008).
Dette medfører at saksdokumentene i sakene 200601219, 200601553 og 200801424 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. september 2008 fikk Stortinget overlevert Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden, Dokument nr. 3:13 (2007–2008).
Dette medfører at saksdokumentene i sak 200700912 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2007-2008
1. juli 2008
fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:12 (2007–2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2005/1714 og 2006/680 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

10. juni 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:11 (2007–2008) - Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka").

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2008/136 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

10. juni 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:10 (2007–2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2006/956 og 2006/1161 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. april 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:9 (2007–2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2006/956 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. april 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:8 (2007–2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2005/1889 og 2006/1119 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. april 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:7 (2007–2008) - Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2005/1648 og 2006/817 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. mars 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:6 (2007–2008) - Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2006/1604 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. januar 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:5 (2007-2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2006/436 og 2006/1421 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

15. januar 2008 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:4 (2007-2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/1575 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

11. desember 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:3 (2007-2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/758 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. november 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:2 (2007-2008) - Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet – en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/1809 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

18. oktober 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:1 (2007-2008) - Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2005/424, 2006/1161, 2007/444, 2007/620, 2007/622, 2007/709, 2007/724 og 2007/877 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. oktober 2007 fikk Stortinget overlevert: Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2007-2008) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006.

Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2006 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

2006-2007
20 september 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:14 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2004/2016 og 2005/1493 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

3. juli 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:13 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2006/1611 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.


3. juli 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:12 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2006/34 og 2006/937 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.


3. juli 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:11 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/824 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

1. juni 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:10 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlig arbeidsgiverkontroll

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/1451 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

1. juni 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:9 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2006/160 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

1. juni 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:8 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2005/1009 og 2006/462 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

10. mai 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:7 (2006-2007) -Riksrevisjonen undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/363 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

20. mars 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:6 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/1032 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

20. mars 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:5 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatoppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/1034 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

9. januar 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:4 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/422 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

9. januar 2007 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:3 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av brukerretting av offentlige tjenester

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/681 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. november 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:2 (2006-2007) - Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2006/429 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. november 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:1 (2006-2007) - Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2006/675, 2006/678, 2006/781 og 2006/957 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. november 2006 fikk Stortinget overlevert: Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2006-2007) Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper for regnskapsåret 2005.

Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2005 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.


2005-2006
7. september 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:12 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1908 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

7. september 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:11 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/166 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

30. august 2006 ble forvaltningsrevisjonsrapporten Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
publisert som Administrativ rapport nr. 2/2006.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1552 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

28. juni 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:10 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/376 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

28. juni 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:9 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2004/1063 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

28. juni 2006
ble forvaltningsrevisjonsrapporten Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved Helsetilsynet i fylket publisert som Administrativ rapport nr. 1/2006.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/38 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

6. juni 2006
fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:8 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk – Oslopakke 2.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/73 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

5. april 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:7 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1985 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. januar 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:6 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1960 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

19. januar 2006 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:5 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven – oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996–97).

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1610 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.


22. november 2005 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:4 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1212 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. november 2005 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:1 (2005-2006) - Oppfølging av tidligere saker behandlet av Stortinget.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2004/519, 2004/544, 2005/717, 2005/718, 2005/725, 2005/737, 2005/741, 2005/745, 2005/756 og 2005/811 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

22. november 2005 fikk Stortinget overlevert: Riksrevisjonens Dokument nr. 1 (2005-2006) Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene og statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper for regnskapsåret 2004.

Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2004 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

14. november 2005 ble forvaltningsrevisjonsrapporten Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningens arbeid med utformingen av EØS-relevant regelverk publisert som Administrativ rapport nr. 2/2005.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1927 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. oktober 2005 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:3 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1802 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

21. oktober 2005 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:2 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1976 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.
 

 

2004-2005

29. juni 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:16 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/917 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

15. juni 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:15 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/2074 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

15. juni 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:14 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1030 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

15. juni 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:13 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1349 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

15. juni 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:12 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1924 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

15. juni 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:11 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1915 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

15. juni 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:10 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1447 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

27. mai 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:9 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/379 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

 

27. mai 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:8 (2004–2005) Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene: 2003/762, 2004/968, 2004/998, 2004/1420, 2004/1467, 2004/1474, 2004/1656, 2004/1815, 2004/2068, 2004/2076, 2005/10, 2005/28, 2005/170, 2005/196, 2005/329, 2005/342, 2005/361, 2005/410, 2005/474, 2005/531, 2005/590, 2005/591, 2005/621, 2005/622, 2005/673, 2005/690, 2005/698, 2005/708, 2005/813, 2005/845 og 2005/985, ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

 

13. april 2005 ble Forvaltningsrevisjonsrapporten Riksrevisjonens undersøkelse om forvaltning av og måloppnåelse i fastlegeordningen publisert som Administrativ rapport nr. 1/2005.
Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/2125 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

18. april 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:7 (2004–2005) Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2005/542 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

16. februar 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:6 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer.

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1828 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

20. januar 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:5 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp .
Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/1786 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

20. januar 2005 fikk Stortinget overlevert Dokument nr. 3:4 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av utnyttelsen av operasjonskapasitet i sykehus.
Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1832 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

16. desember 2004 ble Forvaltningsrevisjonsrapporten Riksrevisjonens undersøkelse av refusjon av utgifter til legemidler på blå resept publisert som Administrativ rapport nr. 1/2004.
Dette medfører at saksdokumentene i sak 2003/604 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

4. november 2004 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene.
Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/1947 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

 

4. november 2004 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr. 3:1 (2004-2005) Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert «Til observasjon» og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget.

Dette medfører at saksdokumentene i sakene 2004/1138, 2004/1093 og 2004/1194 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

 

4. november 2004 fikk Stortinget overlevert: Dokument nr 1 (2004-2005) Riksrevisjonens antegnelser til statsregnskapet 2003 og Dokument nr. 3:2 (2004-2005) Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003.
Dette medfører at saksdokumentene i saker for revisjon av regnskapsåret 2003 behandlet etter 1. juli 2004 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

2003-2004

13. september 2004 fikk Stortinget overlevert:Dokument nr 3:13 (2003-2004) - Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene. Dette medfører at saksdokumentene i sak 2001/2061 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet.

 

 

13. september 2004 fikk Stortinget overlevert:Dokument nr 3:12 (2003-2004) - Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark

Dette medfører at saksdokumentene i sak 2002/72 ikke lenger er omfattet av bestemmelsen om utsatt offentlighet

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843