Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.
Skip Navigation LinksHovedside > Presserom > Pressemeldinger > Kostnadsstyringen av CO2-håndtering må forbedres
Dokumentets forsideillustrasjon

Kostnadsstyringen av CO2-håndtering må forbedres

Staten har i perioden 2007–2012 brukt 7,4 milliarder kroner til CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad. Det har vært betydelige kostnadsøkninger. – Det er viktig at Olje- og energidepartementet forbedrer den samlede risikostyringen i arbeidet med CO2-håndtering, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.
Publisert 17.09.2013 12:30

Dokument 3:14 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering ble overlevert Stortinget 17. september 2013.

Undersøkelsen viser at kompleksiteten ved å gjennomføre CO2-håndtering ble undervurdert i 2006. Det har blant annet vist seg at det er svært komplisert å planlegge og bygge fangstanlegg i stor skala nær et raffineri og kraftvarmeverk i drift. Dette har medført høyere kostnader og lengre gjennomføringstid.

– Høye kostnader kan innebære en risiko for at nytteverdien ikke vil stå i forhold til den økonomiske innsatsen, sier Kosmo.

Det har vært få virkemidler for god kostnadsstyring og rask framdrift i CO2-håndterings-prosjektene. Avtalene som Olje- og energidepartementet har inngått med Statoil begrenser statens styringsmuligheter, og Gassnova har begrenset innflytelse på kostnadene. Det ble ikke gjennomført en uavhengig kvalitetssikring av teknologisenteret på Mongstad.

– En uavhengig kvalitetssikring kunne ha bidratt til å sikre at de organisatoriske løsningene var hensiktsmessige, sier Kosmo.

Teknologisenteret er realisert med høyt ambisjonsnivå og høy standard. Departementet og Statoil inngikk en avtale om et investeringsbudsjett (inkludert en prosjektreserve) som var om lag 1,7 milliarder kroner høyere enn det som opprinnelig ble presentert for Stortinget. Stortinget har senere blitt orientert om kostnader og budsjettbehov.

Staten skal bruke ca. 3 milliarder kroner på å planlegge fullskala fangst av CO2 på Mongstad. Statoil er både prosjektleder og leder for styringskomiteen, mens staten dekker alle kostnadene.

– Statoil er gitt for få insentiver til en effektiv gjennomføring av fullskala-prosjektet. Det er nødvendig at departementet vurderer tiltak for å utøve bedre kostnadsstyring og medvirke til effektiv framdrift, sier Kosmo.

Et juridisk og organisatorisk rammeverk for transport og lagring av fanget CO2 er ikke avklart. Det er derfor en risiko for at en transport- og lagringsløsning ikke foreligger samtidig med fullskalaanlegget. Riksrevisjonen anbefaler at departementet styrker arbeidet med å få på plass ramme-betingelser for transport og lagring av CO2.

Olje- og energiministeren skriver i sitt svar til Riksrevisjonen at arbeidet med å utvikle teknologi for CO2-håndtering er krevende og medfører høy risiko. Kunnskapen som er opparbeidet vil bidra til å redusere kostnadene for CO2-håndtering. Departementet framhever at usikkerheten ved kostnadsestimatene for CO2-håndtering har vært tydelig kommunisert til Stortinget. Statsråden deler ellers Riksrevisjonens vurdering av at det er viktig å få etablert et juridisk rammeverk for transport og lagring av CO2.

Dokumentet kan lastes ned gjennom lenken til høyre.

Offentlige institusjoner kan bestille dokumentet fra Departementenes servicesenter, telefon 22 24 20 00, publikasjonsbestilling@dss.dep.no. Andre kan bestille dokumentet fra Fagbokforlaget, telefon 55 38 66 00, offpub@fagbokforlaget.no.

Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:14 (2012–2013), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves.

 Relatert innhold

 Kontaktperson

Ekspedisjonssjef Kjell Bildøy,
tlf. 22 24 12 09, mobil 922 16 345

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843