Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816–1821. Bilde: Heidi Helland-Hansen

  Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

  ​Riksrevisjonen vil følge opp 2 av 16 tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner, undersøkelsen av havbruksforvaltningen og undersøkelsen av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift.

 • Overrettsprokurator Peder Krabbe Gaarder var statsrevisor i perioden 1848–1883. Bilde av Heidi Helland-Hansen

  Viktige offentlige bygg og datasystemer er ikke godt nok sikret

  ​Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke godt nok samarbeid om beskyttelse av viktige nasjonale institusjoner med sikringsstyrker og fysiske tiltak. – Både dette og for dårlig sikring av informasjonssystemer gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av drift, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Riksrevisjonene i Norge og Myanmar inngår samarbeid

  ​Riksrevisjonen har inngått en femårig samarbeidsavtale med Myanmars riksrevisjon som blant annet omfatter revisjon av petroleumssektoren i Myanmar. Avtalen ble underskrevet av riksrevisorene U Maw Than og Per-Kristian Foss i Oslo 3. oktober.

 • Møte i Riksrevisjonens kollegium 20. september

  Kollegiet besluttet å oversende tre dokumenter til Stortinget, å gi ut en forvaltningsrevisjon som administrativ rapport og behandlet revisjonskriteriene for tre forvaltningsrevisjoner. I tillegg avsluttet kollegiet en etterlevelsesrevisjon som var planlagt for regnskapsåret 2016.

 • Prospekt av Storgata 16 utarbeidet av Stormberg

  Riksrevisjonens hovedkontor har flyttet

  ​Fra og med 26. september, har Riksrevisjonens hovedkontor i Oslo ny besøksadresse: Storgata 16.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Faks: +47 22 24 10 01

Org.nr: 974 760 843