Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Offentliggjøring av undersøkelser: Objektsikring og kontroll med prising av transaksjoner

  Riksrevisjonen offentliggjør to undersøkelser tirsdag 5. juni kl. 13:00: En undersøkelse av oppfølging av objektsikring og en undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene.

 • Bildecollage: Hogst av tropisk tømmer, jungel sett ovenifra. Foto: flickr.com/jbdodane/Matt Zimmermann og NTB Scanpix

  Støtte til bevaring av tropisk skog har usikker effekt og sikres ikke godt nok mot misligheter

  ​​Stortinget har de siste ti årene bevilget i alt 23,5 milliarder kroner til bevaring av tropisk skog i utviklingsland. Riksrevisjonens undersøkelse viser at framdrift og resultater er forsinket, at aktuelle tiltak har usikker gjennomførbarhet og effekt, og at risikoen for misligheter ikke er godt nok håndtert. – Det må sikres bedre kontroll med bruk og resultater av disse midlene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Riksrevisjonens melding om virksomheten 2017

  Riksrevisjonen har overlevert sin melding om virksomheten i 2017 til Stortinget.
 • Møte i Riksrevisjonens kollegium

  I møte 3. mai, behandlet Riksrevisjonens kollegium undersøkelsen av oppfølging av objektsikring. Kollegiet besluttet å sende ugradert sammendrag til Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet til uttalelse.

 • Kan ikke gripe inn

  ​Riksrevisjonen er ikke politisk kontrollør av regjeringens løpende arbeid. Luftambulanse-saken i Nord-Norge er en nyanskaffelse og virksomhetsoverdragelse som vi ikke kan granske nå, og vi kan uansett ikke gripe inn og stanse den (Dagens Næringsliv 7. mai).

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843