Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Antikorrupsjonskonferansen 2018: Riksrevisjonen gjestearrangør

  ​Antikorrupsjonskonferansen er en årlig konferanse arrangert av ØKOKRIM, Transparency International Norge og Advokatfirmaet Selmer. I årets konferansen 7. og 8. juni, vil man ha spesielt fokus på korrupsjon i offentlig sektor, og Riksrevisjonen er i 2018 invitert til å være gjestearrangør. Riksrevisor Per-Kristian Foss vil innlede om offentlig korrupsjon og delta i paneldebatt.

 • Offentliggjøring: To forvaltningsrevisjoner

  Tirsdag 20. mars kl. 13 offentliggjør vi våre undersøkelser av Bufetats bistandsplikt ved akuttplassering i barnevernet og myndighetenes satsing på bioenergi.

 • Illustrasjon: Hender holder nettbrettskjerm med diagram. Bakgrunn: Binære forbindelser. FOTO: Colourbox og Shutterstock

  – Digitalisering av offentlig virksomhet må styres og samordnes bedre

  ​Arbeidet med å fornye og forenkle offentlig virksomhet med digitalisering er for desentralisert og usystematisk. – Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Illustrasjon: Tastatur, nettverk, mann og kvinne i møte ved pult med PC Foto: Colourbox

  Mange står fortsatt uten arbeid etter deltakelse i arbeidsmarkedstiltak

  ​75 prosent av personene med nedsatt arbeidsevne som ikke var registrert i et arbeidsforhold før de startet på arbeidsmarkedstiltak, var uten registrert jobb ett år etter at de avsluttet tiltaket.  To år etter var 65 prosent av dem uten et registrert arbeidsforhold. – En stor andel er ikke kommet i arbeid tross omfattende ressursbruk. Bedre tilrettelegging og oppfølging ville gjort det mulig å få flere i arbeid, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Eldre mann holder annens hånd som ligger på skulderen hans. Foto: Shutterstock

  Manglande gjennomføring av tiltak for å betre rettstryggleiken for dei som treng verje

  ​Verjemålsreforma skal betre rettsforholda for dei som treng verje, men problem med eit nytt saksbehandlingssystem har forseinka gjennomføringa av fleire sentrale tiltak.  – Det manglar retningslinjer, og det er for lite systematisk tilsyn og kontroll. Dette gjeld både frå Justis- og beredskapsdepartementet, Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene si side, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843