Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Offentliggjøring 20. november kl. 13:00

  Tirsdag 20. november kl. 13 offentliggjør vi vår undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen

 • Flere departementer har svak styring og oppfølging av statlige selskaper

  ​​Riksrevisjonen tar i sin kontroll av departementenes forvaltning av statlige selskaper i 2017 særlig opp sju forhold der det påpekes behov for mer aktiv oppfølging. Merknadene gjelder godtgjørelser til styrer og daglig ledere, håndtering av innsideinformasjon, kostnadsvekst og lønnsomhet i Avinor, utnyttelse av legekapasiteten i sykehusene, Helse Sør-Østs investeringer i ny radiologiløsning og digital fornying, samt styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten og prosessen med styrevalg til helseforetakene.

 • Togskinner, tog, vei over fjellet. Fotografier: Scanstockphoto/BF Sandnes, Thor Jorgen Udvang og Andrey Armyagov

  – Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert

  ​Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende planen for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. – Vår undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle fasene i planprosessen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Marineskip, flyvende helikopter, kystvaktpersonell, helikopter på skipsdekk. Fotografier: Forsvaret

  – Anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder

  ​Leverandøren av nye helikoptre til Forsvarets kystvaktskip og fregatter har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok. Leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt. – Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Jente med hettegenser og refleksvest sitter på bryggekant. Foto: Colourbox/Børge Sandnes

  Barnefattigdom krever fortsatt stor oppmerksomhet fra Barne- og likestillingsdepartementet

  ​Riksrevisjonen avslutter ikke sin tidligere undersøkelse av barnefattigdom fra 2014 i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget: Barne- og likestillingsdepartementet har ikke avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017. – Vi ser også at andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt i perioden fra 2013 til 2016, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
  Heller ikke undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014 avsluttes i årets oppfølging.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843