Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Tastatur, skjema, siluetter av mennesker fra spebarn til gammel, eldre kvinne i sykehusseng, kvinnelig lege FOTO: Shutterstock

  Norge mangler gode helseregistre på viktige områder

  ​Mange helseregistre har ikke god nok kvalitet, mye av dataene som fins er lite brukt og det mangler helsedata for store sykdomsgrupper, viser en undersøkelse av 64 registre. – Både Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene bør sette inn tiltak som sikrer at formål og nasjonale behov ivaretas bedre, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Foto (Colourbox): Lege med stetoskop holder pasienthånd i sine hender. Bakgrunn: Tastatur, stetoskop, helsesymboler

  Dagens henvisningspraksis fører til at det sløses med ressursene i helsetjenesten

  ​Mer enn hver fjerde fastlege henviser jevnlig pasienter til spesialisthelsetjenesten selv om de ikke forventer noen medisinsk nytte av det, viser Riksrevisjonens undersøkelse. Samtidig erkjenner hver tredje sykehuslege at de jevnlig tar inn pasienter til utredning selv om det framgår av henvisningen at pasienten ikke burde vært henvist. –  En slik ressursbruk innebærer en risiko for at de pasientene som trenger det, må vente lenger på nødvendig behandling, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Valg av riksrevisorer i Stortinget

  Stortinget har gjenvalgt Per-Kristian Foss, Gunn Karin Gjul og Arve Lønnum som riksrevisorer i perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2021. Helga Pedersen og Anne Tingelstad Wøien er nye riksrevisorer i perioden.​

 • Møte i Riksrevisjonens kollegium 7. desember

  Kollegiet besluttet å overlevere undersøkelser om helseregistre og fastlegers henvisningspraksis til Stortinget. Kollegiet behandlet også revisjonskriterer for forvaltningsrevisjoner om Petroleumstilsynet og det norsk-russiske miljøsamarbeidet.

 • Illustrasjon: Dokumentets forside. Collage av symboler og foto: Saksmappe, stetoskop, diagram, hånd som skriver.

  Det er kritikkverdig at helseforetakene ikke har sikret mer åpenhet om ansattes bierverv

  ​Ansatte i helseforetakene rapporterer i liten grad om bierverv. Det er stor grad av underrapportering i alle helseforetakene. Ulik forståelse og praktisering av regelverket er problemer som har vedvart over tid, og dette har blitt tatt opp av Riksrevisjonen i flere tidligere undersøkelser. – Åpenhet er viktig for å unngå at det kan reises spørsmål om personalets integritet, habilitet og uavhengighet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843