Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Prospekt av Storgata 16 utarbeidet av Stormberg

  Riksrevisjonens hovedkontor har flyttet

  ​Fra og med 26. september, har Riksrevisjonens hovedkontor i Oslo ny besøksadresse: Storgata 16.

 • Møte i Riksrevisjonens kollegium 25. august

  I sitt møte 25. august, vedtok kollegiet å sende undersøkinga av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar - Dokument 3:16 (2015-2016) - til Stortinget.

 • Dokumentets forside-illustrasjon: Tunell, trafikklys, branbil, rapportar

  – I mange tunnelar er det ikkje gjennomført nødvendige tryggleikstiltak

  ​Arbeidet med å betre tryggleiken i vegtunnelar har ikkje kome langt nok. – Det er sett i verk viktige oppgraderingar, men for mange tunnelar er tryggleiksdokumentasjonen framleis ikkje på plass og det blir ikkje gjennomført brannøvingar. Trafikantane har heller ikkje god nok kunnskap om sikker åtferd i tunnelar, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Maleri/collage av Heidi Helland-Hansen. Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816–1821.

  Riksrevisjonen på Arendalsuka

  ​Fra 16. - 20. august hadde Riksrevisjonen stand i Arendal, onsdag 17. deltok Riksrevisjonen på et arrangement og torsdag 18. arrangerte Riksrevisjonen debatt om sin egen rolle.

 • Norsk-russisk revisjonssamarbeid ga resultater

  ​Riksrevisjonene i Norge og Russland har hatt et tett samarbeid om revisjon av fiskeressurser, atomavfall og Arktisk Råd. Dette har bidratt til å styrke det generelle samarbeidet mellom Norge og Russland i Nord, fastslo nylig statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Faks: +47 22 24 10 01

Org.nr: 974 760 843