Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Offentliggjøring 25. oktober kl. 13:00

  Torsdag 25. oktober kl. 13 offentliggjør Riksrevisjonen to undersøkelser: En undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) og en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter.

 • Jente med hettegenser og refleksvest sitter på bryggekant. Foto: Colourbox/Børge Sandnes

  Barnefattigdom krever fortsatt stor oppmerksomhet fra Barne- og likestillingsdepartementet

  ​Riksrevisjonen avslutter ikke sin tidligere undersøkelse av barnefattigdom fra 2014 i årets oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet i Stortinget: Barne- og likestillingsdepartementet har ikke avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017. – Vi ser også at andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt i perioden fra 2013 til 2016, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.
  Heller ikke undersøkelsen av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen fra 2014 avsluttes i årets oppfølging.

 • Stortingsbygget med løvestatuen, grafer, årstall, 2017 uthevet, diagram og grafer. Illustrasjon: Flisa trykkeri

  Mange statlige virksomheter har for dårlig sikring av IKT-systemer og sensitiv informasjon

  ​Digitalisering og stadig mer avanserte dataangrep gjør både viktige samfunnsfunksjoner og personopplysninger mer utsatt. – Våre under-søkelser viser at det er vesentlige mangler i styringen av informasjons-sikkerhet og sikring av IKT-systemer. Dette gir risiko for at opplysninger kommer på avveie eller at funksjoner settes ut av spill, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. 

 • Pågående saker

  ​Riksrevisjonen vil overlevere sin rapport om den årlige revisjonen og kontroll for budsjettåret 2017 og oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget til Stortinget 18. oktober. Rapporten og oppfølgingen vil offentliggjøres samme dag. Sakene i selskapskontrollen er sendt til departementene for uttalelse.

 • Illustrasjon: Elmaster, helikopter, omriss politi og militære, bygning bak gjerde, kameraovervåking

  Objektsikringen ikke tilstrekkelig bedret siden 2015

  ​Bedre objektsikring var ett av kjernepunktene i oppfølgingen av terrorhendelsen 22. juli 2011. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring viser at objektsikringen ikke er bedret i tilstrekkelig grad siden Riksrevisjonens forrige undersøkelse fra 2015. – Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843