Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Bildekollasje: Sittende, eldre kvinne som lener seg på en stokk, rynkete hånd med tabletter. Foto: Shutterstock og Colourbox

  Staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen

  ​Antallet eldre vil øke i årene framover. Både staten og kommunene må forberede seg bedre med analyser, planer og tiltak, konkluderer Riksrevisjonen i en undersøkelse av eldreomsorgen. – Noen kommuner vil merke «eldrebølgen» mer enn andre, særlig mindre distriktskommuner der det er vanskelig å rekruttere helsepersonell, og der andelen eldre allerede er høy, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Rapport om objektsikring oppdatert med mer avgradert informasjon

  ​Riksrevisjonens rapport om oppfølgingen av objektsikring, som ble overlevert Stortinget 5. juni i år, er nå oppdatert med flere kapitler. I samarbeid med Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet er det lagt til 67 sider der deler er avgradert.

 • Flere departementer har svak styring og oppfølging av statlige selskaper

  ​​Riksrevisjonen tar i sin kontroll av departementenes forvaltning av statlige selskaper i 2017 særlig opp sju forhold der det påpekes behov for mer aktiv oppfølging. Merknadene gjelder godtgjørelser til styrer og daglig ledere, håndtering av innsideinformasjon, kostnadsvekst og lønnsomhet i Avinor, utnyttelse av legekapasiteten i sykehusene, Helse Sør-Østs investeringer i ny radiologiløsning og digital fornying, samt styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten og prosessen med styrevalg til helseforetakene.

 • Togskinner, tog, vei over fjellet. Fotografier: Scanstockphoto/BF Sandnes, Thor Jorgen Udvang og Andrey Armyagov

  – Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert

  ​Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023 satte et mål om å halvere den anslåtte planleggingstiden på ti år for store samferdselsprosjekter. I den følgende planen for 2018–2029 ble målet endret til å effektivisere planprosessene og å redusere planleggingstiden. – Vår undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle fasene i planprosessen, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Marineskip, flyvende helikopter, kystvaktpersonell, helikopter på skipsdekk. Fotografier: Forsvaret

  – Anskaffelsen av nye helikoptre til Sjøforsvaret har sviktet på en rekke områder

  ​Leverandøren av nye helikoptre til Forsvarets kystvaktskip og fregatter har en stor del av ansvaret for forsinkelsene, men Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Forsvaret har heller ikke fulgt opp anskaffelsen godt nok. Leveransen av NH90-helikoptrene ser ut til å ta 14 år lenger enn avtalt. – Det har vært mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering og styring i lange perioder, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843