Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på
+ for å forstørre,
- for å forminske
eller 0 for å gå tilbake til standard tekststørrelse.
For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

Nyheter og pressemeldinger

 • Dokumentets forside-collage: Postens logo, medisinsk symbol, DNA-symbol, Stortinget, energi-symboler

  – Ledelse og lokal meldekultur avgjør om uønskede hendelser blir meldt og fulgt opp

  ​Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 viser betydningen av at hendelser meldes, systematiseres og deles. Temaet er tatt opp i revisjonene av uønskede hendelser i helse-foretakene og i hvordan tre departementer følger opp selskapers samfunnsansvar. – Aktiv eieroppfølging av samfunnsansvar og god meldekultur er viktig for å sikre læring i det enkelte selskap og forebygge nye uønskede hendelser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Møte i Riksrevisjonens kollegium 1. november

  Kollegiet besluttet å oversende selskapskontrollen for 2015  til Stortinget, å oversende en forvaltningsrevisjon til statsråd for uttalelse, behandlet revisjonskriteriene for to forvaltningsrevisjoner og avsluttet en forvaltningsrevisjon etter foranalysen. I tillegg avsluttet kollegiet en etterlevelsesrevisjon som var planlagt for regnskapsåret 2016.

 • Høyesterettsadvokat Jonas Anton Hielm var statsrevisor i perioden 1816–1821. Bilde: Heidi Helland-Hansen

  Oppfølging av tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner

  ​Riksrevisjonen vil følge opp 2 av 16 tidligere rapporterte forvaltningsrevisjoner, undersøkelsen av havbruksforvaltningen og undersøkelsen av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift.

 • Overrettsprokurator Peder Krabbe Gaarder var statsrevisor i perioden 1848–1883. Bilde av Heidi Helland-Hansen

  Viktige offentlige bygg og datasystemer er ikke godt nok sikret

  ​Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke godt nok samarbeid om beskyttelse av viktige nasjonale institusjoner med sikringsstyrker og fysiske tiltak. – Både dette og for dårlig sikring av informasjonssystemer gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av drift, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

 • Riksrevisjonene i Norge og Myanmar inngår samarbeid

  ​Riksrevisjonen har inngått en femårig samarbeidsavtale med Myanmars riksrevisjon som blant annet omfatter revisjon av petroleumssektoren i Myanmar. Avtalen ble underskrevet av riksrevisorene U Maw Than og Per-Kristian Foss i Oslo 3. oktober.

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843