Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

 

 

Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen149020.11.2013 08:29:461 (2011-2012) Oppfølging i Dokument 3:1 (2012-2013) Avsluttet i Dokument 3:1 (2013-2014 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no20.11.2013 08:29:46htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata317420.11.2013 09:20:55Bakgrunn og mål for undersøkelsen Skatteetaten skal sikre korrekt fastsettelse og innkreving av kontroll med selvangivelser og grunnlagsdata Avsluttet i Dokument 3:1 (2013-2014 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no20.11.2013 09:20:55htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet543620.11.2013 08:46:18 og mål for undersøkelsen Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i politiets innsats mot organisert kriminalitet Avsluttet i Dokument 3:1 (2013-2014 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no20.11.2013 08:46:18htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor145420.11.2013 09:23:50Faren for omfattende tap av uerstattelig arkivmateriale var en viktig begrunnelse for Risiko for store dokumentasjonstap i kommunal sektor Avsluttet i Dokument 3:1 (2013-2014 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no20.11.2013 09:23:50htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige212116.10.2014 12:24:56Dokument 3:7 Last ned dokument De regionale helseforetakene fikk ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for Rusmiddelavhengige (TSB STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no16.10.2014 12:24:56htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning328716.10.2014 12:21:27Dokument 3:6 Last ned dokument Myndighetene har satt fokus på energiomlegging av hensyn til både miljø og forsyningssikkerhet STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no16.10.2014 12:21:27htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket318220.11.2013 09:22:21Bakgrunn og mål for undersøkelsen I tillegg til å produsere mat skal jordbruket også Pressemelding Lite målrettet styring av jordbruket Avsluttet i Dokument 3:1 (2013-2014 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no20.11.2013 09:22:21htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene483420.11.2013 08:38:31Dokument 3:3 Last ned dokument Et underskudd fører til at en i helseforetakene er ikke tilfredsstillende Avsluttet i Dokument 3:1 (2013-2014 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no20.11.2013 08:38:31htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Revisjonsrapport for 2017 om Helse- og omsorgsdepartementets og Helsedirektoratets tilskuddsforvaltning114911.10.2018 13:20:34Revisjonen er en del av Riksrevisjonens kontroll av disposisjoner i henhold til lov om Riksrevisjonen § 9 første ledd og instruks om Riksrevisjonens virksomhet § 3b STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2018-2019/Dokument10https://www.riksrevisjonen.no11.10.2018 13:20:34pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing109611.05.2018 09:15:04Dokument 3:10 (2017–2018) Dokument 3:10 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsingCO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-20180https://www.riksrevisjonen.no11.05.2018 09:15:04pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012249031.10.2017 09:38:51Dokument 1 er Riksrevisjonens rapport til Stortinget om den årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene Del I er en beretning om revisjonen av STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no31.10.2017 09:38:51htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi108222.06.2014 21:18:22Dokument 3-serien Dokument 3:12 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energiDenne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2013-20140https://www.riksrevisjonen.no22.06.2014 21:18:22pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget484010.03.2014 11:12:54Dokument 3:1 Last ned dokument Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no10.03.2014 11:12:54htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012503803.07.2015 12:29:33Dokument 3:2 Last ned dokument Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper Del II omhandler kontroll av utøvelsen STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no03.07.2015 12:29:33htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll3304Toll- og avgiftsetaten bør i sin grensekontroll konsentrere ressursene om å avdekke alvorlige overtredelser for å bekjempe organisert kriminalitet.23.10.2018 08:13:57Dokument 3:7 Last ned dokument Toll- og avgiftsetatens grensekontroll er kontroll av gods, reisende og transportmidler for å avdekke smugling STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no23.10.2018 08:13:57htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet330616.11.2017 11:34:19Dokument 3:3 Last ned dokument Helsedirektoratet har et betydelig antall ansatte og forvalter store økonomiske ressurser STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no16.11.2017 11:34:19htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs4821Godstransport til sjøs taper andeler til veitransport, i strid med målsettingen om å frakte mer sjøveien.08.12.2014 09:04:44Dokument 3:8 Last ned dokument Det har lenge vært en målsetting at sjøtransporten skal ta økte andeler av transportveksten spesielt innen STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no08.12.2014 09:04:44htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus468013.12.2017 13:00:11Dokument 3:4 Last ned dokument En effektiv spesialisthelsetjeneste er et viktig ledd i å kunne tilby befolkningen likeverdige og gode STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no13.12.2017 13:00:11htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne1127Til tross for nye metoder for oppfølging og innføring av arbeidsavklaringspenger, kommer ikke flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid.23.10.2018 08:16:37Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad innføring av ny oppfølgingsmetodikk i arbeids- og velferdsetaten har bidratt til at personer med nedsatt arbeidsevne får STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no23.10.2018 08:16:37htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi1846Norsk bistand til ren energi har ikke ført til merkbar økning i kraftproduksjon og har bidratt lite til bedre levekår for de fattige i de landene som har vært prioritert for slik støtte.23.10.2018 08:17:47Å bidra til bedre tilgang med utbygging av fornybar energi og strømnett er et viktig mål for norsk bistandsarbeid Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad norsk STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no23.10.2018 08:17:47htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843