Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

 

 

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1314009.11.2009 08:17:09Dokument 1 Tillegg 1 Last ned dokument STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no09.11.2009 08:17:09htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008. Dokument 1 (2009-2010)313930.10.2017 12:23:14Dokument 1 Last ned dokument om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no30.10.2017 12:23:14htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1397216.10.2009 12:56:47Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009–2010) Tillegg 1 til Dokument 1 (2009–2010) Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument1/2009-20100https://www.riksrevisjonen.no16.10.2009 12:56:47pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008. Dokument 1 (2009-2010)397116.10.2009 15:05:24Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008 Dokument 1 (2009–2010)2 Dokument 1 (2009–2010)Riksrevisjonen legger med dette fram STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument1/2009-20100https://www.riksrevisjonen.no16.10.2009 15:05:24pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert «Til observasjon»402524.01.2018 08:47:55Det tas sikte på å gi Stortinget en femårsperiode, vil bli avsluttet i dette dokumentet og tatt opp som en ny antegnelse i Dokument nr 1 eller som egen sak i Dokument nr 3-serien STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/1998-19990https://www.riksrevisjonen.no24.01.2018 08:47:55pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert «Til observasjon»398523.01.2018 08:22:413:1 (1999–2000) Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert «Til observasjon»58 1999–2000 Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/1999-20000https://www.riksrevisjonen.no23.01.2018 08:22:41pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008397316.10.2009 12:57:2300 telefaks 22 24 10 01 riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og Formålet med rapporten er å gi en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument1/2009-20100https://www.riksrevisjonen.no16.10.2009 12:57:23pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)405418.01.2006 09:05:26forvalter av aktørene Figur 1. Aktører på gjeldsordningsområdet 1) Gjeldsordningsloven § 11. 2) Gjeldsordningsloven § 4–2. 3) Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2005-20060https://www.riksrevisjonen.no18.01.2006 09:05:26pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)406131.05.2007 15:05:05Riksrevisjonen, 1. juni 2007 For riksrevisorkollegiet Jørgen Kosmo riksrevisor Til Riksrevisjonen rapporterte i Dokument nr 3:1 (2004–2005) og senere i Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2006-20070https://www.riksrevisjonen.no31.05.2007 15:05:05pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget409202.10.2008 12:24:2122 24 10 01 riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2007-20080https://www.riksrevisjonen.no02.10.2008 12:24:21pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll – budsjettåret 2017115617.10.2018 08:23:08revisjon og kontroll – budsjettåret 2017 Dokument 1 (2018–2019) Dokument 13 Dokument 1 (2018–2019) Til Stortinget Riksrevisjonen legger med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2018-2019/Dokument10https://www.riksrevisjonen.no17.10.2018 08:23:08pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget154822.11.2005 08:52:0822 24 10 01 riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen0https://www.riksrevisjonen.no22.11.2005 08:52:08pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget434610.11.2009 09:15:08som er behandlet av Stortinget Dokument 3:1 (2009–2010)Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument 3:1 (2009–2010) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2009-2010/Dokument 3 10https://www.riksrevisjonen.no10.11.2009 09:15:08pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005396421.11.2006 13:26:5422 24 10 01 riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005 Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument1/2006-20070https://www.riksrevisjonen.no21.11.2006 13:26:54pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget406022.11.2006 12:12:23Oppfølgingen av Dokument nr av Stortinget i 2003 rr_dok_3.1-innmat 16-11-06 16:08 Side 7rr_dok_3.1-innmat 16-11-06 16:08 Side 8Innledning Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2006-20070https://www.riksrevisjonen.no22.11.2006 12:12:23pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Dok_3_1_2005_2006.pdf404522.11.2005 08:52:0822 24 10 01 riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget Dokument nr STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2005-20060https://www.riksrevisjonen.no22.11.2005 08:52:08pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene412715.06.2009 09:28:0800 telefaks 22 24 10 01 riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no Dokument nr Jørgen Kosmo riksrevisor Til StortingetInnhold 1 Innledning 7 2 Oppsummering av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2008-20090https://www.riksrevisjonen.no15.06.2009 09:28:08pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert «Til observasjon» og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget397716.12.2017 16:15:26122001–2002 1 Dokument nr 3:1 II Antegnelser desidert «Til observasjon» som fortsatt står til observasjon Statsregnskapet 1999 1 Statens Pensjonskasse – revisjon av pensjoner STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2001-20020https://www.riksrevisjonen.no16.12.2017 16:15:26pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js
Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget1171Andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt i perioden 2013 til 2016.09.11.2018 09:53:08Dokument 3:1 Last ned dokument personer med nedsatt arbeidsevne – Dokument 3:10 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no09.11.2018 09:53:08htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester411616.06.2009 10:23:0169: lov om offentlige anskaffelser § 1. 2) Kravene er nedfelt i § 5 i lov om offentlige anskaffelser og i § 3-1 i anskaffelsesforskriften (forskrift av 7. april 2006 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2008-20090https://www.riksrevisjonen.no16.06.2009 10:23:01pdfFalsepdf4949~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_PDF_Rapport.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843