Hopp over båndkommandoer
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. For mobilbrukere: bruk telefonens innebygde zoome-funksjonalitet.

 

 

Revisjonsløpet734Revisjonsløpet - Riksrevisjonen22.06.2017 11:26:03som er rapportert til Stortinget i et Dokument 3, skal normalt følges opp tre år etter at blir sendt til Stortinget som et Dokument 3, blir utgitt som "administrative rapporter STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikk/ForvaltningsrevisjonRevisjoneløpet - Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no22.06.2017 11:26:03htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Utvidet kontroll713Resultatene av den årlige gjennomgangen av selskapene inngår som innspill til Riksrevisjonens årlige overordnede vurderinger av risiko og vesentlighet.22.06.2017 11:35:4918 (2)), det vil si at dokumentene ikke blir tilgjengelig før Dokument 3:2 overleveres Stortinget De berørte selskapene får en kopi av dokumentet STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikk/SelskapskontrollUtvidet kontroll - Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no22.06.2017 11:35:49htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Rapporter170Riksrevisjonens rapporter17.10.2018 11:56:05Dokument 3:3   2018–2019 Overlevert Stortinget 25.10.2018 Dokument 3:9   2017–2018 Overlevert Stortinget 05.04.2018 STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.noRiksrevisjonens rapporter0https://www.riksrevisjonen.no17.10.2018 11:56:05htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Revisjonstyper177Lovverk og standarder som ligger til grunn for Riksrevisjonens revisjon og kontroll23.05.2018 11:16:49Selskapskontrollen blir rapportert i Dokument 3:2. For stortingssesjonene 2005/2006 til og med 2008/2009 ble selskapskontrollen rapportert i Dokument 1 STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.noRevisjonstyper - Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no23.05.2018 11:16:49htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Publikasjoner391Riksrevisjonens publikasjoner27.06.2016 11:13:48Det kommer ut 10-15 rapporter i året Alle Riksrevisjonens Dokument 1 , Administrative rapporter og Dokument 3 ligger i basen under Rapporter og kan lastes ned som pdf-dokumenter STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/OmRiksrevisjonenPublikasjoner0https://www.riksrevisjonen.no27.06.2016 11:13:48htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Oppfølging715Alle saker som rapporteres til Stortinget i forbindelse med selskapskontrollen skal følges opp.22.06.2017 11:36:16 saker som rapporteres til Stortinget i Dokument 3:2, skal følges opp Formålet med oppfølgingen er å se om avvikene som ble avdekket av kontrollen, er fulgt opp av departementet og STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikk/SelskapskontrollOppfølging - Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no22.06.2017 11:36:16htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Årlig kontroll712Det foretas en årlig gjennomgang av hvert enkelt selskap som er underlagt Riksrevisjonens selskapskontroll.22.06.2017 11:35:16Vesentlige avvik rapporteres til Stortinget i Dokument 3:2 relevante stortingsdokumenter statsrådens beretning for selskapet årsregnskap STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikk/SelskapskontrollÅrlig kontroll - Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no22.06.2017 11:35:16htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Tips oss179Tips til Riksrevisjonen18.07.2018 12:03:13av den årlige revisjonen rapporteres i Dokument 1 til Stortinget, og resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner rapporteres løpende i Dokument 3-serien STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.noTips osss0https://www.riksrevisjonen.no18.07.2018 12:03:13htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Brukerundersøkelse714Som kontrollorgan for Stortinget legger Riksrevisjonen stor vekt på Stortingets vurderinger av revisjonsarbeidet.16.05.2018 09:16:32 kontrollorgan for Stortinget legger Riksrevisjonen stor vekt på Stortingets vurderinger av kommer hovedsakelig fram i kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Dokument 3:2 STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikk/SelskapskontrollBrukerundesøkelse - Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no16.05.2018 09:16:32htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Avdeling F2870Forvaltningsrevisjon02.05.2018 09:50:57Avdeling F2 har ansvar for forvaltningsrevisjon av Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet Seksjon F2.3 – Avdelingsdirektør Solveig Dahl STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/OmRiksrevisjonen/OrganisasjonskartForvaltningsrevisjon0https://www.riksrevisjonen.no02.05.2018 09:50:57htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Avdeling F1868Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.13.11.2017 07:17:12F1 har ansvar for forvaltningsrevisjon av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og Seksjon F1.3 – avdelingsdirektør Tove Skjevestad STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/OmRiksrevisjonen/OrganisasjonskartForvaltningsrevisjon og selskapskontroll0https://www.riksrevisjonen.no13.11.2017 07:17:12htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Selskapskontroll359Formålet med selskapskontrollen er å gi Stortinget grunnlag for å ta stilling til om statens interesser i selskaper forvaltes i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.14.05.2018 13:21:15I 2017 var ni prosent av Selskapskontrollen blir rapportert i Dokument 3:2. For stortingssesjonene 2005/2006 til og med 2008/2009 ble selskapskontrollen rapportert i Dokument nr STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikkSelskapskontroll - Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no14.05.2018 13:21:15htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Kommende rapporter401Riksrevisjonens kommende rapporter04.12.2018 07:40:52Målet med undersøkelsen er å vurdere gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om kartlegging og analyse av arbeidsprosesser, dokumentanalyse, intervju og spørrebrev, case STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/rapporterKommende rapporter fra Riksrevisjonen0https://www.riksrevisjonen.no04.12.2018 07:40:52htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Forvaltningsrevisjon357Riksrevisjonen gjennomfører systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger.14.05.2018 13:20:30ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger I 2017 var 28 % av Riksrevisjonens revisjonsarbeid forvaltningsrevisjon Målet med undersøkelsene er å gi Dokument 3-utgivelser 2017-2018 STS_Webhttps://www.riksrevisjonen.no/revisjonsmetodikkForvaltningsrevisjon0https://www.riksrevisjonen.no14.05.2018 13:20:30htmlTrueBLANKINTERNETaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Pågående saker114010.10.2018 09:46:53på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen – Dokument 3:4 (2014–2015) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning – Dokument 3:5 (2014–2015 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/presserom/nyheter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no10.10.2018 09:46:53htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Barnefattigdom krever fortsatt stor oppmerksomhet fra Barne- og likestillingsdepartementet1842Andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt i perioden 2013 til 2016.18.10.2018 11:00:22i norske områder i Arktis – Dokument 3:13 (2013–2014) Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning –Dokument 3:5 (2014–2015 STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no18.10.2018 11:00:22htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
– Planleggingstiden for store samferdselsprosjekter er fortsatt ikke redusert1826Undersøkelse gir ingen indikasjoner på at planleggingstiden er redusert for samferdselsprosjekter som gjennomgår alle faser i planprosessen.25.10.2018 11:00:26Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:4 (2018–2019), jf STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no25.10.2018 11:00:26htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Staten bør følge bedre opp at kommunene har riktig kapasitet og god kvalitet i eldreomsorgen2074Antallet eldre vil øke i årene framover. Både staten og kommunene må forberede seg bedre med analyser, planer og tiltak.20.11.2018 12:00:55Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning til Dokument 3:5 (2018−2019), jf STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no20.11.2018 12:00:55htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Flere departementer har svak styring og oppfølging av statlige selskaper181506.11.2018 12:00:10Riksrevisjonen tar i sin kontroll av departementenes forvaltning av statlige selskaper i Dokument 3:2 (2018–2019) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no06.11.2018 12:00:10htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js
Møte i Riksrevisjonens kollegium 31. oktober 297105.07.2018 11:02:30Forvaltningsrevisjoner i Dokument 3:2 (2017–2018 i helseforetakene, oppfølging av sak i Dokument 3:2 (2014–2015) Eierstyring i AS Vinmonopolet STS_ListItem_PublishingPageshttps://www.riksrevisjonen.no/presserom/nyheter/Sider/Forms/AllItems.aspx0https://www.riksrevisjonen.no05.07.2018 11:02:30htmlFalseaspx5050~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/RR_Item_WebPage.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

Riksrevisjonen, Storgata 16, Postboks 6835 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

Telefon: +47 22 24 10 00

Org.nr: 974 760 843