Dokument 3:2 Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2021

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper.

Offentliggjøres 01. desember 2022 kl. 12.00

Vi kontrollerer hvordan statens eierinteresser blir ivaretatt i over 100 selskaper.

Staten er en stor eier i selskaper. Mange av selskapene ivaretar samfunnskritiske oppgaver og utgjør en betydelig del av landets verdiskapning. Vi kontrollerer hvordan statens interesser blir ivaretatt i over 100 selskaper.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Statlig eierskap

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 ago@riksrevisjonen.no