Dokument 1 Årlig revisjon og kontroll 2019

Vi legger fram den årlige rapporten om statsforvaltningen for budsjettåret 2019. Datoen er ikke endelig.

Offentliggjøres 15. desember 2020 kl. 11.30

Vi legger fram den årlige rapporten om statsforvaltningen for budsjettåret 2019. Datoen er ikke endelig.

Hvert år gir vi ut dokument 1, som inneholder resultatene av årets revisjon og kontroll av statsforvaltningen.

Her får Stortinget informasjon om viktige forhold som har kommet frem når vi har undersøkt statlige virksomheter. Vi undersøker regnskapene (finansiell revisjon), at de bruker pengene slik Stortinget har bestemt og at de følger lover og regler (etterlevelserevisjon).

I tillegg inneholder dokumentet et sammendrag av noen mindre undersøkelser av aktuelle problemstillinger innenfor et avgrenset saksområde (forvaltningsrevisjoner).

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no