Dokument 1 Årlig rapport om revisjon - fra statsbudsjett til statsregnskap - 2020

Vi legger fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen - fra statsbudsjett til statsregnskap - for budsjettåret 2020. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Offentliggjøres 02. november 2021 kl. 11.30

Vi legger fram den årlige rapporten om revisjon av statsforvaltningen - fra statsbudsjett til statsregnskap - for budsjettåret 2020. Dato for offentliggjøring kan bli endret.

Hvert år gir vi ut Dokument 1. Her gir vi en samlet oversikt over resultatet av den årlige revisjonen av statsforvaltningen. Vi reviderer statsregnskapet, regnskapene til alle departementene og over 200 andre statlige virksomheter.

I tillegg presenterer vi enkeltundersøkelser om utvalgte temaer.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no