Dokument 3:2 Årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester

Riksrevisjonen undersøker årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester.

Offentliggjøres 26. november 2019 kl. 11.30

Riksrevisjonen undersøker årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Helse Statlig eierskap