Dokument 3 Behandling av innsigelser i plansaker

Riksrevisjonen undersøker hvordan innsigelsesinstituttet fungerer som verktøy for å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i kommunal arealplanlegging.

Offentliggjøres 15. januar 2019 kl. 13.00

Riksrevisjonen undersøker hvordan innsigelsesinstituttet fungerer som verktøy for å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i kommunal arealplanlegging.

Følg offentliggjøringen

Her kan du følge offentliggjøringen 15. januar fra kl. 13.

Bakgrunn og mål for undersøkelsen

Innsigelsesinstituttet skal bidra til å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen. Eksempler på dette er jordvern, strandsone, naturmangfold, reindrift, folkehelse, barn og unges interesser, kulturminner, trafkksikkerhet og skredfare. Det er risiko for at flere slike hensyn ikke ivaretas godt nok.

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser blir ivaretatt i kommunal arealplanlegging, med hovedvekt på hvordan innsigelsesinstituttet bidrar til dette.

Undersøkelsen tar blant annet utgangspunkt i følgende:

Kategorier: Miljø Landbruk og fiske Offentlig forvaltning

Spørsmål?

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no