Dokument 3 Bistand til barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres

Vi undersøker i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdig og koordinert bistand.

Offentliggjøres 07. september 2021 kl. 11.00

Vi undersøker i hvilken grad barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene deres får likeverdig og koordinert bistand.

Dato for offentliggjøring er ikke endelig.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Familie og barn

Spørsmål?

Bilde av Sissel Elisabet Helminsen

Sissel Elisabet Helminsen

Kommunikasjonsrådgiver

977 27 237 sissel.helminsen@riksrevisjonen.no