Dokument 3 Godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner

Riksrevisjonen undersøker om ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner er effektive og samordnede.

Offentliggjøres 04. juni 2019 kl. 13.00

Riksrevisjonen undersøker om ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner er effektive og samordnede.

Målet med undersøkelsen er å vurdere om ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner samlet sett er effektive og samordnede.

Kategorier:

Spørsmål?

Therese Johnsen

Ekspedisjonssjef

911 52 826

therese.johnsen@riksrevisjonen.no

Stein Morch

Pressekontakt

950 29 904

Stein.Morch@riksrevisjonen.no