Dokument 3 Integrering gjennom arbeid

Riksrevisjonen undersøker integrering gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet.

Offentliggjøres 26. november 2019 kl. 11.30

Riksrevisjonen undersøker integrering gjennom kvalifisering til og deltakelse i arbeidslivet.

Datoen for offentliggjøring kan endres.

Kommende rapporter

Undersøkelsene våre er omfattet av regler for utsatt offentlighet. Det vil si at vi ikke kan si noe om innholdet i undersøkelsen før den er overlevert til Stortinget.

Kategorier: Arbeidsliv

Spørsmål?

Bilde av Siri Bentserud Wingerei

Siri Bentserud Wingerei

Pressekontakt

990 39 479 Siri-Bentserud.Wingerei@riksrevisjonen.no