Dokument 3 Investeringer i helseforetakenes bygg og medisinsk-tekniske utstyr

Vi undersøker helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-tekniske utstyr. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

Offentliggjøres 15. juni 2021 kl. 13.00

Vi undersøker helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-tekniske utstyr. Resultatet vil trolig foreligge i løpet av våren 2021.

God kvalitet i behandlingen avhenger blant annet av at helseforetakene har funksjonelle bygg og moderne utstyr og hjelpemidler. Omtrent 70 prosent av investeringene i offentlige helseforetak går til bygg. Resten går til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr, IKT, maskiner og inventar.

Vi undersøker om spesialisthelsetjenesten gjennom investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og bygg legger til rette for effektiv drift og god pasientbehandling.

Vi vet ikke den nøyaktige datoen for offentliggjøring før senere i prosessen.

Kategorier: Helse

Spørsmål?

Bilde av Annette Gohn-Hellum

Annette Gohn-Hellum

Ekspedisjonssjef

22 24 12 99 Annette.Gohn-Hellum@riksrevisjonen.no